Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 

 
Aktuality

04.04.2017
Mezinárodní kongres centrální sterilizace
 

Nové Město na Moravě hostilo již po patnácté setkání pracovníků sterilizačních oddělení z českých a slovenských nemocnic.

Tradičním organizátorem Mezinárodního kongresu centrální sterilizace je Nemocnice Nové Město na Moravě. Záštitu nad kongresem letos převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Česká společnost pro sterilizaci.
Na konci března se v Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě setkali zástupci sterilizačních oddělení z českých a slovenských nemocnic. „Erudice přednášejících a závažnost zvolených témat je zárukou bohatých diskusí s aktuálním přínosem pro každodenní praxi zdravotníků v této oblasti zdravotní péče,“ připomněla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Kongres je především důležitý s ohledem na sdílení poznatků zdravotníků, kteří pracují na odděleních centrální sterilizace. „Největším přínosem pro nás je získávání poznatků od kolegů z ostatních nemocnic, s nimiž máme možnost porovnávat standardy a informace v širším měřítku,“ uvedla Irena Svobodová, staniční sestra novoměstské centrální sterilizace.
Hlavním motorem pravidelných kongresů, jichž se účastní odborná zdravotnická veřejnost i výrobci a prodejci zdravotnických pomůcek je snaha sjednotit odborné vědomosti a vyměnit si zkušenosti z praxe. „Nejen letošní, ale každoroční setkání a osobní kontakty pomáhají k vyřešení či objasnění řady pracovních aktivit či nejasností sterilizačních pracovišť. Ať těch ambulantních, nebo těch menších či větších ve zdravotnických zařízeních, až po ty největší centrální sterilizace, detašované třeba i ve více dislokovaných provozech jedné nemocnice. Je třeba si uvědomit, že sterilizace zdravotnických prostředků je v těchto zařízeních jen jedna kvalitativní kategorie bez rozdílu, s velkým, často přímo existenčním, významem pro léčené pacienty,“ zdůraznil Bruno Šudřich, předseda České společnosti pro sterilizaci.
Organizátoři Mezinárodního kongresu centrální sterilizace si i od dalších ročníků slibují, že jim pomůžou dynamicky reagovat na změny ve výrobě zdravotnických prostředků, což bude v důsledku prospěšné i pro samotné pacienty. „Budování systémů kvality, odpovědné provádění technologií dekontaminace, dezinfekce, mytí, balení, sterilizace, transportu, uskladnění, kontroly, dokladovatelnost procesů, to jsou stále živé a aktuální činnosti nejen v měřítku České republiky, ale celosvětově,“ připomíná Bruno Šudřich.
Oddělení Centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě poskytuje služby sterilizace zdravotnických prostředků pro celou nemocnici a pro externí zákazníky. Provoz oddělení zajišťuje předsterilizační přípravu (mytí v dezinfektorech, čištění, čištění ultrazvukem), kontrolu, ošetření, setování a balení do speciálních obalů, sterilizaci zdravotnických prostředků a jejich skladování a výdej k použití. Je vybaven moderní zdravotnickou technikou a provoz zajišťuje kvalifikovaný personál. Proces sterilizace je validován, monitorován, trvale dokumentován a splňuje předpisy a platné normy.
Fotogalerii naleznete zde: http://www.rajce.net/a13904214


 
odkaz: www.steril.cz