Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 

 
Aktuality

23.11.2017
Kvalitní a bezpečná péče
 

Nemocnice v Novém Městě na Moravě pokračuje ve zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Potvrdilo to i aktuální šetření Spojené akreditační komise (SAK), která nemocnici prodloužila certifikaci na další tři roky.

„Tím, že dojde k přesnému popisu vybraných, obvykle rizikových procesů, zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci budou tyto procesy provádět stejným způsobem a minimalizuje se tak nežádoucí variabilita. Pro zaměstnance nemocnice znamená akreditace velký kus práce,“ uvedla manažerka kvality Bohdana Marečková. Akreditační komise stanovuje osm resortních bezpečnostních cílů, jako například bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší míru rizika, prevence pádů pacientů, prevence vzniku proleženin u hospitalizovaných pacientů, zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče a další. „U všech těchto cílů jsme v letošním roce od akreditační komise dostali plný počet bodů,“ doplnila Marečková.
Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty. Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Akreditační šetření probíhá podle tzv. metodiky STOPAŘ – při níž se posuzuje, zda péče o pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení.
Novoměstská nemocnice prochází akreditačním procesem již od roku 2009 a každé tři rok absolvuje šetření pro obnovu certifikátu. Stávající akreditace je platná do 26. října 2020.