Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 
Etický kodex pro zaměstnance

Informace pro pacienty

Vážení pacienti,
vážíme si toho, že jste při řešení svých zdravotních problémů dali důvěru naší nemocnici. Právem při poskytování zdravotní péče očekáváte od zdravotnických pracovníků nejen profesionálně odborný, ale také lidský přístup. Naši zaměstnanci ctí při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče níže uvedené zásady přístupu k Vám pacientům.

1. OSOBNÍ PŘÍSTUP
Náš pacient vždy ví, kdo je jeho ošetřující lékař a která sestra se o něj dnes stará. Každý člen týmu, který se podílí na léčbě či vyšetření a potkává se s pacientem poprvé, se osobně představí. Pacienta vždy oslovujeme jeho jménem, bez označení diagnózy.

2. VLÍDNOST
Vlídnost neznamená přehnaná familiérnost. Nemocný člověk si zaslouží vlídné jednání i od unaveného zdravotníka. Úsměv nás nic nestojí a přesto dává hodně.

3. PRÁVO NA INFORMACI
Právo pacienta na informaci o zdravotním stavu je absolutní. Náš pacient není nikdy podceňován ve schopnosti informaci pochopit. Informaci pacient dostává v klidu a soukromí.

4. PRÁVO NA VOLBU
Náš pacient vždy ví, jaké jsou alternativy navrhovaného postupu. Respektujeme jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu se zákony.

5. SOUCIT
Každý nemocný člověk si zaslouží soucit. Jeho přiměřený projev dává pacientovi jistotu, že není na své trápení sám. Dává mu současně naději.

6. DŮSTOJNOST
Pacient cítí, že je pro nás konkrétní lidskou bytostí, zasluhující si individuální a důstojný přístup. Důstojnost zachováváme způsobem komunikace a chováním, a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu a sociální skupinu.

7. DISKRÉTNOST A SOUKROMÍ
Pacientova zdravotní data vždy považujeme za důvěrná. Vyšetření a zákroky provádíme za přítomnosti jen minimálního nutného počtu osob. S nahotou a studem našich pacientů nakládáme jako s vlastními pocity.

8. ZACHOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ
Pobyt v nemocnici neznamená automaticky vytržení z rodinných a sociálních vztahů. Právo na sociální kontakty pacientů omezujeme co nejméně a jen v nejnutnějších případech.

9. CELKOVÝ DOJEM
Pocit důvěry je formován i neverbálním projevem. Čistota a upravenost je projevem seriozního přístupu k pacientovi.

10. POKUD NESTÍHÁM ČI CHYBUJI - KOMUNIKUJI
Pacient čeká jen nezbytně dlouhou dobu. Je-li čekání delší než 45 minut, je vždy osloven zdravotníkem s vysvětlením. Pacient je první, kdo se dovídá o našich komplikacích a chybách. Spolupráce a důvěra pacienta je jediná správná cesta k jejich odstranění.

Vážení pacienti, pokud byste se setkali s jednáním zdravotnických pracovníků, které by bylo v rozporu s výše uvedenými pravidly, můžete svůj názor vyjádřit v dotazníku spokojenosti, prostřednictvím kontaktního formuláře našich webových stránek nebo osobně na úseku kvality (ředitelství nemocnice) v pracovních dnech v době od 8:00 - 12:00 hodin.

Chceme, abyste byli s naší péčí spokojeni a uvítáme Vaše podněty a názory. Prosíme však, abyste si i Vy uvědomili, že práce našich zdravotníků je náročná a často spojená s velkou psychickou zátěží.

JUDr. Věra Palečková
ředitelka nemocnice

 

  zpět