Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
O NEMOCNICI

O nemocnici - úvod

Historie nemocnice

Informace dle zákona

Hospodaření nemocnice
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly HospitalZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
24.11.2017

 
O nemocnici

 

   Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

   Smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami 

   Hospodaření nemocnice 

 


  Rozpočet  nemocnice na rok 2017 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace zveřejňuje schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) dle § 28a a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

    Podrobnější informace naleznete v rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina