Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 

 
Plánek areálu

    

 
Pavilon 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ
SUTERÉN:
        Patologie, bioptická laboratoř [1A]
        Oční ambulance [1B]
        Oční operační sál [1B]
        Ortopedická ambulance [1B]
        Urologická ambulance [1B]
        Sádrovna [1C]
PŘÍZEMÍ:
        Recepce/Infomace [1A]
        Prodej denního tisku [1A]
        Chirurgická ambulance všeobecná [1A]
        Specializované chirurgické ambulance [1A]
        Evidence chirurgických ambulancí [1A]
        Emergency - Akutní příjem [1B]
        Oddělení ARO [1B]
        Chirurgická ambulance akutní příjem [1B]
        Interní ambulance - akutní příjem - [1B]
        Lůžková část urologie [1C]
1. PATRO:
        Lůžková část chirurgie I. [1A]
        Lůžková část chirurgie II. [1B]
        Interní chirurgická ambulance [1B]
        Specializované chirurgické ambulance [1C]
        Lůžková část SILO [1C]
2. PATRO:
        Lůžková část chirurgie III. [1A]
        Lůžková část JIP chirurgie [1B]
        Lůžková část oční + ORL [1B]
3. PATRO:
        Následná intenzívní péče [1B]
        Foniatrická ambulance [1C]
        Lůžková část ortopedie [1C]
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Zasedací místnost - pod heliportem [1A]
        Heliport [1A]

 

Pavilon 2 RADIODIAGNOSTIKA
PŘÍZEMÍ:
        Stravovací provoz, zaměstnanecká jídelna
        Radiologické oddělení - magnetická rezonance [vstup od kotelny]

 

Pavilon 3 ODN
SUTERÉN:
        Pracovně lékařské služby
        Infekční ambulance
        Ambulance cestovní medicíny
        Závodní ambulance
PŘÍZEMÍ:
        ODN 3 - lůžková část
1. PATRO:
        ODN 2 - lůžková část

 

Pavilon 4 INTERNÍCH OBORŮ
SUTERÉN:
        Dětská neurologie - pracoviště dětské fyzioterapie
        Rehabilitační oddělení - ambulance, fyzioterapie, vodoléčba (bazén)
PŘÍZEMÍ:
        Dětská neurologická ambulance
        Hemodialýza
        Interní ambulance, evidence
        Neurologické ambulance, eeg, emg, evidence
1. PATRO:
        Lůžková část interní oddělení -
2. PATRO:
        Lůžková část interní oddělení -
        Oddělení neurologie - lůžková část
3. PATRO:
        Lůžková část - JIP interního a neurologického oddělení
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Ambulance funkční diagnostiky

 

Pavilon 5
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Objekt ve výstavbě: Od 1.5.2017 – 31.12.2018

 

Pavilon 6 TRANSFÚZNÍ STANICE
PŘÍZEMÍ:
        Transfúzní stanice - ambulance 
        Dárci krve
1. PATRO:
        Transfuzní oddělení
        OKLT - pracoviště hematologická laboratoř

 

Pavilon 7 ODN, odborné ambulance
SUTERÉN:
        Nemocniční kaplan
        Socilání služby
PŘÍZEMÍ:
        ODN 1 - lůžková část
1. PATRO:
        TRN ambulance
        Kožní ambulance
        ORL ambulance
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Oční laserové pracoviště

 

Pavilon 8 GYNEKOLOGICKÝ
PŘÍZEMÍ:
        Dětská kardiologická ambulance
        Gynekologická ambulance
        Cytologická laboratoř
1. PATRO:
        Kožní lymfologická ambulance
        Porodní sály, operační sál
2. PATRO:
        Lůžková část dětské oddělení
        JIP dětské oddělení
        Novorozenecké oddělení
        Lůžková část porodní oddělení
3. PATRO:
        Lůžková část gynekologické oddělení

 

Pavilon 9 VSTUPNÍ
PŘÍZEMÍ:
        Hlavní vrátnice / informace
        Bufet
        Odd. nukleární medicíny
        Gamakamera
        Výdejna léků - lékárna
1. PATRO:
        OKLT - klinické laboratoře
        OKLT - pracoviště klinická biochemie
        OKLT - pracoviště mikrobiologie a bakteriologie
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Diabetologická ambulance dr. Jinková

 

Pavilon 11 ŘEDITELSTVÍ NEMOCNICE
PŘÍZEMÍ:
        Pokladna
        Zasedací místnost
        Oddělení onkologie 
        Úsek informatiky
        Úsek vykazování zdravotní péče
        Náměstek LPP
        Tiskový mluvčí
1. PATRO:
        Úsek vykazování zdravotní péče
        Úsek kvality
        Ekonomický náměstek
        Náměstkyně ošetřovatelské péče
        Ekonomický úsek
        Technický náměstek
        Technické oddělení
        Personální a právní oddělení
        Ředitelka nemocnice
        Veřejné zakázky

 

Pavilon 12 OPERAČNÍCH SÁLŮ
PŘÍZEMÍ:
        Centrální sterilizace 
1. PATRO:
        Centrální operační sály 
2. PATRO:
        Centrální operační sály 
3. PATRO:
        Centrální operační sály 
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Gastroenterologická ambulance

 

Pavilon 13 BUDOVA LÉKÁRNY
PŘÍZEMÍ:
        Centrální spisovna, archiv
        Sklad zdravotnického materiálu
        Ústavní lékárna
1. PATRO:
        Klinická logopedie
        Klinický psycholog
        Lékařská knihovna
        Dětské odborné ambulance

 

Pavilon 14 BUDOVA DOPRAVY
PŘÍZEMÍ:
        Lékařská pohotovostní služba pro děti
        Dopravní zdravotní služba nemocnice
        Ambulance bolesti 
1. PATRO:
        Stanoviště ZZS KV
        Dopravní zdravotní služba nemocnice
        Ambulance psychiatrická
        Ambulance metabolická
        Protetika
JINÉ UMÍSTĚNÍ:
        Ambulance antikoagulační