Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 
Obnova zdravotnických technologií s podporou fondů EU

Projekt
MODERNIZACE ZP V OBORECH POSKYTUJÍCÍCH NÁVAZNOU PÉČI, ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ MR A JEDNOTKY NIP je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu, dostupnost a bezpečnost následné zdravotní péče zřízením nového pracoviště magnetické rezonance, jednotky následné intenzivní péče a modernizací zdravotnických přístrojů v oborech následné péče.

 

Realizované projekty v období 2016-2018

2016/09 Pracoviště magnetické rezonance
V září 2016 zahájila nemocnice provoz nového pracoviště magnetické rezonance. Jedná se o druhé takto specializované pracoviště na Vysočině. Moderní přístroj MAGNETOM Aera od firmy Siemens, jehož dodavatelem je firma MEDIFINE a. s., umožňuje prakticky kompletní vyšetření celého těla, zejména se uplatní v oboru neurologie, ortopedie a onkologie.

 

 

 

 

 

2017/05 Tkáňový procesor pro patologicko-anatomické oddělení
   Oddělení patologie má díky dotacím od května 2017 nový tkáňový procesor - odvodňovací automat ke zpracování tkáňových vzorků. Uzavřený systém správy reagencií zaručuje významné úspory ve spotřebě reagencií a zároveň minimalizuje přímý kontakt obsluhy s reagenciemi a jejich škodlivými výpary.

 

 

 

 

2017/06  Tepelné nebulizátory pro oddělení NIP a ARO
   Oddělení následní intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení byly v červnu 2017 dovybaveny tepelnými nebulizátory. Nebulizátory se používají ve spojení s ventilační technikou k ohřívání a zvlhčování vdechované směsi kyslíku.

 

 

 

 

 

2017/07  Defibrilátory pro oddělení ARO a NIP
   V červenci 2017 byly dodány do nemocnice dva defibrilátory. Defibrilátor je schopný pomocí elektrického výboje obnovit správnou činnost srdce. K záchraně lidských životů budou defibrilátory sloužit na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení následní intenzivní péče.

 

 

 

 

 

2017/07  Vzduchové vrtačky pro operační sály
   Centrální operační sály se v červenci 2017 dočkali obnovy 3 ks vzduchových vrtaček. Motorové jednotky spolu s různými nástavci pro frézování, vrtání a řezání budou používané v širokém spektru především ortopedických výkonů.

 

 

 

 

 

2017/08  Inkubátor pro novorozenecké oddělení
   Pro akutní péči o novorozenecké pacienty byl na dětské oddělení pořízen nový inkubátor. Nedonošeným dětem a dětem s nízkou porodní hmotností poskytne inkubátor vhodné prostředí se stálou teplotou a regulovanou vlhkostí s potřebnou koncentrací kyslíku.

 

 

 

 

2017/09  Monitory pro dětské a novorozenecké oddělení
   Zdravotní stav dětských pacientů hlídají 4 nové monitory životních funkcí. Funkce a vybavení monitorů jsou uzpůsobené dětem od nejnižšího věku.

 

 

 

 

2017/09  Monitorovací systém pro NIP
   Oddělení následné intenzivní péče bylo vybaveno novým monitorovacím systémem, který po celou dobu hospitalizace sleduje základní životní funkce pacienta.

 

 

 

 

2017/10 Multifunkční centrifugy pro HTO
   Hematologie a transfúzní oddělení se dočkaly obnovy dvou multifunkčních centrifug. Tyto centrifugy jsou nezbytnou součástí procesu zpracování krevních vzorků pro koagulační a imunohematologické vyšetření.

 

 

 

 

2017/10  Cytocentrifuga pro oddělení klinické biochemie
   Multifukční stolní programovatelná centrifuga ke zpracování laboratorních vzorků např. k přípravě trvalého lumbálního preparátu z mozkomíšního moku.

 

 

 

 

2017/11 Lůžka pro ARO a NIP
   Deset elektricky polohovatelných lůžek pro obory intenzivní péče. Lůžka jsou vybavena vážícím systémem pro sledování nutričního stavu pacienta.

 

 

 

 

2017/12 Ventilátory pro ARO a NIP
   Dovybavení a obnova ventilační techniky na lůžkových oddělení intenzivní péče. Plicní ventilátory budou sloužit k zajištění a podpoře jedné ze základních životních funkcí - dýchání.