Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO PACIENTY

Informace pro pacienty

Etický kodex

Průzkum spokojenosti pacientů

Otázky a odpovědi

Lékařská pohotovost

Telefonní seznam

Dárci krve

Nemocniční noviny

Lékárna

Informace pro pozůstalé

eAmbulance

Občerstvení v nemocnici

Program ZDRAVÍ

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 
Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,
přijměte, prosím, od nás upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho blízkého.

Dovolujeme si Vám poskytnout několik informací, které Vám mohou být prospěšné při zařizování nezbytných náležitostí týkajících se pohřbu a rozloučení s Vaším zesnulým.

Pohřeb si sami objednejte dle Vašeho vlastního výběru u kterékoliv pohřební služby. K objednání pohřbu je potřeba občanský průkaz objednatele a zemřelého, žádné potvrzení o úmrtí se nepředkládá.

Úmrtní list vystavuje matriční úřad příslušný dle místa úmrtí, tzn. matriční úřad Nové Město na Moravě. Komunikaci s matričním úřadem zařizuje pohřební služba. Pro potřeby ověření dat zapsaných v informačním systému evidence obyvatel doporučujeme předložit u pohřební služby rovněž rodný list zemřelého ( pokud se narodil mimo Nové Město na Moravě ) a oddací list (netýká se vdov/vdovců). Lhůta pro zápis úmrtí do matriční knihy je 30 dnů ode dne oznámení úmrtí matričnímu úřadu, při doložení všech podkladů bývá ale zpravidla zápis proveden a úmrtní list vydán během 10-14 dnů. Šaty pro zemřelého odevzdejte na pohřební službě, u níž si objednáváte pohřeb.

Pozůstalí nepřicházejí na oddělení patologie, neboť vše potřebné při zařizování nezbytných náležitostí týkajících se pohřbu a případné dotazy vyřídí na oddělení, kde pacient zemřel a na pohřební službě.

Informace o výsledku pitvy (pitevní protokol) předá lékař patologicko-anatomického oddělení tomu oddělení, na kterém pacient zemřel a zároveň je v kopii zasílán praktickému lékaři, který pacienta ošetřoval (registrujícímu lékaři). Členové rodiny se mohou informovat o výsledku pitvy na příslušném oddělení, kde pacient zemřel. Pitevní protokol je většinou k dispozici do 1 měsíce po zhodnocení všech laboratorních údajů.

Budete-li potřebovat opis Pitevního protokolu zemřelého, u kterého byla provedena pitva na oddělení patologicko-anatomickém, je možné si tento opis osobně vyzvednout přímo na oddělení patologicko-anatomickém zpravidla do 1 měsíce po provedení pitvy (je vhodné předem zavolat, je-li již pitva uzavřena). Za opis je nutno zaplatit poplatek na pokladně nemocnice (dle aktuálního ceníku služeb).

Osobní věci po zemřelém jsou předány osobě, která je uvedena v "Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu" nebo příbuzným po předložení občanského průkazu proti podpisu. Předáno je ošacení a další osobní věci (kromě cenností) včetně finanční hotovosti do výše 1.000 Kč.

Cenné věci, které nebyly předány, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy v trezoru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

 

  zpět