Pro pacienty

Pro zdravotníky

 
          česky  English  Deutsch 
úvod  | O nemocnici  | Kvalita  | Veřejné zakázky  | F.A.Q.  | Kariera  | Kontakty    
PRO ZDRAVOTNÍKY

Zajištění odborné praxe:
- praktických lékařů
- studentů

Lékařská knihovna

Publikační činnost

Výuka

Laboratorní vyšetření

Vyšetření MR

Obnova zdravotnických
technologií s podporou
fondů EU

Výstavba pavilonu
dětského oddělení
  


Zřizovatelem nemocnice
je Kraj Vysočina

Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Zdravotnický portál
kraje Vysočina

eAmbulance
Systém elektronického objednávání pacientů


Baby Friendly Hospital
Kooperující onkologické skupiny Kraje VysočinaZabezpečený přenos zdravotních informacím pacienta DICOM komunikace mezi zdravotnickými  zařízeními eMeDOcS (exchange Medical Documents System)

STŘED - linka důvěry
tel: 568 44 33 11, 775 22 33 11
e-mail: linkaduvery@stred.info
chat: www.elinka.iporadna.cz 

 

Nemocnice je certifikována podle ISO 9001


Baby Friendly Hospital
Baby Friendly Hospital

Počasí u nás - výhled na 48h

Datum aktualizace:
22.04.2018

 
Pro zdravotníky

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA - ZÁKLADNÍ KNIHOVNA SE SPECIALIZOVANÝM KNIHOVNÍM FONDEM
Vedoucí pracovník: Taňa Bejblová, BBus(Hons)

Knihovna je umístěna v budově lékárny ve spodní části areálu nemocnice.

Lékařská knihovna je součástí Nemocnice. Byla založena již v roce 1946 a od 1. 8. 1969 je vedena profesionálním pracovníkem. Od 24. 9. 2002 evidována pod číslem 0922/2002 u Ministerstva kultury České republiky jako specializovaná knihovna.

Knihovna zpřístupňuje biomedicínské informace a související informace nutné pro provoz celého zařízení. Poskytuje standardní a nadstandardní knihovnické služby všem uživatelům z řad lékařů, sester, studentů medicíny, technického personálu a managementu nemocnice.

Pro uživatele služeb knihovny je dostupné PC s přístupen na internet nebo možnost tohoto připojení z osobních mobilních zařízení, jako jsou tablety, notebooky, PDA, mobilní telefony a to prostřednictvím bezdrátové wi-fi sítě v prostorách knihovny. Tento přístup je poskytován bezplatně.

 

 
Kompletní fotogalerie