Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

1. novoměstské ošetřovatelské dny klepou na dveře. Proběhnou už 21. listopadu

9. 11. 2018

Nemocnice Nové Město na Moravě a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester už 21. listopadu pořádají 1. novoměstské ošetřovatelské dny. Konference je určena pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty a pedagogické zdravotnické pracovníky v nelékařských zdravotnických oborech. Konference se uskuteční v pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.

Program konference

 • 11:30 – 12:00 Prezence účastníků
 • 12:00 – 12:15 Zahájení konference
 • 12:15 – 12:30 Vzdělávání dětských sester Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D. Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
 • 12:30 – 12:45 Zdravotní gramotnost u dětí a adolescentů v Jihočeském kraji Mgr. Alena Machová , Mgr. Dita Nováková, Ph.D.  Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • 12:45 – 13:00 Perinatální ztráta PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • 13:00 – 13:15 Syndrom náhlého úmrtí kojence - SIDS Mgr. Alena Machová Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzi ta v Českých Budějovicích
 • 13:15 – 13:35 KPR dítěte MUDr. Martin Chalupský Dětské a novorozenecké oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
 • 13:35 – 13:50 Specifika anestezie u dětí MUDr. Karolína Brodinová Urgentní příjem, Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
 • 13:50 – 14:10 Canisterapie u dětí PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D. Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 • 14:10 – 14:30 Přestávka na kávu
 • 14:30 – 14:55 O dětech a smrti (nejen) očima E. K. Rossové Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. Katedra křesťanské sociální práce, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 14:55 – 15:40 Děti a loučení – paliativní péče v kazuistikách MUDr. Mgr. Madgalena Chvílová Weberová Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
 • 15:40 – 16:00 Možnosti paliativní a hospicové péče u dětí Mgr. Kateřina Doležalová Nadační fond dětské onkologie KRTEK
 • 16:00 – 16:30 Pediatrický pacient: specifika komplexní popáleninové péče doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D. K linika popálenin a plastické chirurg ie, Fakultní nemocnice Brno
 • 16:30   Diskuse a ukončení konference

Posterová sekce

Péče o novorozence – edukace matek po porodu  Mg . Alena Machová1, Klára Šindelářová, DiS.2,  MUDr. Milan Hanzl, Ph.D2.

1Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2Neonatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

Využití Fatigue Severity Scale u pacientů s CMP v mezinárodním kontextu - Mgr. Vladimír Koutecký1, Mgr. Lenka Mazalová1, Ph.D., prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D1.

1Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Sponzoři konference:

B. Braun, Nutricia Medical Nutrition, Coloplast