Vítejte na internetových stránkách OKLT.

 
 

Informace pro uživatele, dokumenty ke stažení

Žádanky OKLT

 

Jak vyplňovat žádanky

Přehled používaných typů žádanek, povinné údaje (které musí žádanka obsahovat), označení nebo definování požadavků, požadavky na minimální označení odebraného biologického materiálu, specifika žádanek imunohematologie, požadavky na urgentní vyšetření
- uvedeno v Laboratorní příručce
- kapitola C-2 Požadavkové listy (žádanky)
- a kapitola C-3 Požadavky na urgentní vyšetření

 

Standardní ošetřovatelské postupy k odběru a transportu biologického

  Odběr biologického materiálu (standardní ošetřovatelský postup č. 6)
  Transport biologického materiálu (standardní ošetřovatelský postup č. 40)

 

Vyšetření odesílaná do externích / smluvních laboratoří

  Přehled odesílaných vyšetření (Formulář č. 24)

 

Informace OKLT

Informace OKLT 2018

Informace OKLT 2017

Informace OKLT 2016

Informace OKLT 2015

Informace OKLT 2014

Informace OKLT 2013

 

Zasílání výsledků elektronickou cestou

Přenos výsledků elektronickou cestou pro spolupracující (externí) lékaře lze nastavit prostřednictvím služby MISE od firmy Stapro s.r.o.
Informace o charakteru poskytované služby a postup jak lze tuto službu zřídit je v uvedena v sekci Informace pro odborníky
 

 

  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě