Vítejte na internetových stránkách OKLT.

 
 

Kontakty - Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby 

Seznam řídících pracovníků
Musilová Vlasta, MUDr. primář v.musilova@email.cz  vlasta.musilova@nnm.cz
tel.: 566 801 490
Daňková Marcela, MUDr. zástupce primáře
odp. osoba za kontrolu kvality HTO
marcela.dankova@unet.cz
tel.: 566 801 507
Vašková Dana vrchní laborantka OKLT dana.vaskova@nnm.cz 
tel.: 566 801 501, 502
OKLT-OKB    
Posádka Pavel, RNDr. vedoucí analytik OKLT-OKB pavel.posadka@nnm.cz
tel.: 566 801 496
Brychtová Sylva, Mgr. vedoucí úseku sylva.brychtova@nnm.cz
tel.: 566 801 496
Karásková Zdeňka, Mgr. správce dokumentace OKLT,
pověřena vedením úseku č.3
zdenka.karaskova@nnm.cz
tel.: 566 801 528
Mikešová Veronika, Mgr. analytik oddělení veronika.mikesova@nnm.cz
tel.: 566 801 496
Šídlo Michal, Mgr. analytik oddělení michal.sidlo@nnm.cz
tel.: 566 801 527
Frantová Jana staniční laborantka jana.frantova@nnm.cz
tel.: 566 801 524
OKLT-HTO    
Pollaková Olga, MUDr. vedoucí lékař HTO
a zaměstnanec odpovědný za výrobu
olga.pollakova@nnm.cz
tel.: 566 801 500
Daňková Marcela, MUDr. odp. osoba za kontrolu kvality HTO marcela.dankova@unet.cz
tel.: 566 801 507
Miroslav Černý, Mgr. zaměstnanec odpovědný za úsek vyšetřovacích metod miroslav.cerny@c-box.cz
tel.: 566 801 507
Ježová Markéta, Mgr. analytik HTO marketa.jezova@nnm.cz
tel.: 566 801 508
Vašková Dana staniční laborantka oklt.hto@nnm.cz 
tel.: 566 801 501
OKLT-OKM    
Handlová Ilona, Mgr. vedoucí OKM Ilona.handlova@nnm.cz 
tel.: 566 801 510
Zamazalová Dana, MUDr. lékař OKM zamaz@seznam.cz
tel.: 566 801 510
Čechová Lenka, Mgr.  analytik OKM lenka.cechova@nnm.cz
tel. 566 801 510
Šimůnková Monika, Mgr.  analytik OKM monika.simunkova@nnm.cz
tel. 566 801 528
Jedličková Jana staniční laborantka jana.jedlickova@nnm.cz 
tel.: 566 801 516, 520
     
Nemocnice   www.nnm.cz
OKLT   www.nnm.cz/oklt
 

 

  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě