Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Průzkum spokojenosti   /   Anketa ambulantních pacientů

Navigace na stránce

Anketa ambulantních pacientů

DOTAZNÍK - SPOKOJENOST PACIENTŮ V AMBULANTNÍ PÉČI

Vážená paní, vážený pane,
Byl (a) jste ošetřen (a) v ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. Máme trvalý zájem na zlepšování péče o pacienty. Proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku.

Děkujeme za Váš čas.

Ambulance, na které jsem byl(a) ošetřen(a):    

 

1. Vyšetření v ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě jsem vyhledal (a) na základě:
doporučení lékaře
vlastní zkušenost
doporučení známých
blízko bydliště
nebylo to mé rozhodnutí (sanitka)

 

2. Byl (a) jste na ambulanci předem objednán (a)?
ano
ne

 

3. Jak dlouho jste čekal (a), než jste vstoupil (a) do ordinace?
do 15 min
do 30 min
do 60 min
déle

 

4. Byl Vám vysvětlen důvod případného delšího čekání?
ano
ne
nečekal(a) jsem

 

5. Jak hodnotíte přístup lékaře k Vaší osobě?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN (A)

 

6. Informace předané lékařem byly:
velmi dobře srozumitelné
částečně srozumitelné
nesrozumitelné

 

7. Jak hodnotíte přístup zdravotní sestry k Vaší osobě?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN (A)

 

8. Informace předané zdravotní sestrou byly:
velmi dobře srozumitelné
částečně srozumitelné
nedostatečně srozumitelné

 

9. Cesta k ambulanci byla označena:

VÝBORNĚ
123456
NEDOSTATEČNĚ

 

10. Jak jste byl (a) spokojen (a) s celkovou úrovní ošetření?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN (A)

 

11. Co navrhujete v této ambulanci zlepšit? (možno i více odpovědí)
prostředí čekárny
prostředí ambulance
sociální zařízení
přístup lékařů
přístup sester
zdravotnické přístroje, vybavení
není nutné nic zlepšovat
jiné: