Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /   Informace pro pacienty   /   Průzkum spokojenosti   /   Anketa hospitalizovaných pacientů

Navigace na stránce

Anketa hospitalizovaných pacientů

DOTAZNÍK - SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

Vážená paní, vážený pane,
jsme velmi potěšeni, že jste si vybral (a) právě naši nemocnici. Naším přáním je poskytovat Vám co nejlepší služby, abyste byl (a) s péčí v naší nemocnici spokojen (a). Máme trvalý zájem na zlepšování péče o pacienty. Proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku.

Děkujeme za Váš čas.

Oddělení, na kterém jste byl(a) hospitalizován(a):    

 

1. Šla jste do této nemocnice s důvěrou?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne

 

2. Jak na Vás zapůsobil první kontakt s naší nemocnicí?

VELMI DOBŘE
123456
ŠPATNĚ

 

3. Jak hodnotíte dobu čekání na přijetí vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu?
odpovídající
přijetí bylo dříve, než jsem očekával(a)
příliš dlouhá doba
nevím

 

4. Dostal (a) jste při přijetí na oddělení dostatek informací k hospitalizaci?
ano
ano, v omezeném rozsahu
ne

 

5. Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
ano
ne

 

6. Byl (a) jste srozumitelně seznámen (a) s možnými riziky případného zákroku?
ano
ne
nepotřeboval (a) jsem zákrok

 

7. Pokud jste pociťoval (a) bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
ano
ne
neměl(a) jsem bolest

 

8. Byl (a) jste spokojen (a) se zájmem lékařů a s časem, který věnovali Vašim problémům?

VELMI SPOKOJEN(A)
123456
NESPOKOJEN(A)

 

9. Byl (a) jste spokojen (a) se zájmem sester a s časem, který věnovali Vašim problémům?

VELMI SPOKOJEN(A)
123456
NESPOKOJEN(A)

 

10. Byl (a) jste spokojen (a) s respektováním soukromí během hospitalizace?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN(A)

 

11. Byl (a) jste spokojen (a) se stravováním?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN(A)

 

12. Byl (a) jste spokojen (a) s úklidem a čistotou pokojů, WC a koupelny?

VELMI SPOKOJEN (A)
123456
NESPOKOJEN(A)

 

13. Co navrhujete na tomto oddělení zlepšit? (možno i více odpovědí)
prostředí oddělení, vybavení
přístup lékařů
přístup sester
sociální zařízení
není nutné nic zlepšovat