na úvod  /   Lékařská knihovna   /   Ceník

Navigace na stránce

Ceník

Ceny zaokrouhleny na celé Kč, včetně DPH (pokud není uvedeno jinak). Ceny se mohou aktuálně měnit.

název služby cena
Manipulační poplatek za knihovnické zpracování při ztrátě nebo neopravitelném poškození dokumentu 50
MVS (meziknih.výp.sl.) - poplatek za vrácení knihy do dodávající knihovny 130
Registrační poplatek - Cizí uživatelé (privátní lékaři) 200
Registrační poplatek - Důchodci (bývalí zaměstnanci) 50
Registrační poplatek - Jednorázový poplatek (1 měsíc) 50
Registrační poplatek - Pedagogové Zdravotnické školy 100
Registrační poplatek - Studenti 100
Registrační poplatek - Zaměstnanci (lékaři, zdravotní sestry, ostatní) 50
Rešeršní služby - Paušální poplatek (požaduje se i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů) 180
Rešeršní služby - Ruční vypracování nových záznamů - 1 záznam 3
Rešeršní služby - Záznamy z počítačových databází - 1 záznam 1
Tisk na laserové tiskárně 1 stránka černobíle 2