na úvod  /   Lékařská knihovna   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Lékařská knihovna je součástí Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Byla založena již v roce 1946.

Od 1. 8. 1969 jsou služby poskytovány profesionálním pracovníkem. Vedoucí knihovny byla do roku 2007 Jaroslava Kratochvílová. Od roku 2008 jí vede Taňa Bejblová. U Ministerstva kultury České republiky je od 24. 9. 2002 evidována pod číslem 0922/2002 jako specializovaná knihovna.

Poskytuje informační zabezpečení v oblasti medicínských informací a souvisejících oborů podle požadavků svých uživatelů. Svou knihovnicko informační činností pomáhá plnit úkoly při zvyšování odborné úrovně zdravotníků a podporuje jejich další vzdělávání, vědeckou i praktickou činnost.

Knihovna má od roku 1997 internet. Od roku 2012 mají uživatelé možnost využít k přístupu k internetu prostřednictvím vlastních mobilních zařízení bezdrátovou síť "hotspot". Knihovní fond obsahuje odborné české i zahraniční dokumenty. Knihovnické služby jsou plně automatizovány - v současné době je využíván knihovní systém Clavius.