na úvod  /   Lékařská knihovna   /   O oddělení

Navigace na stránce

O oddělení

ZÁKLADNÍ KNIHOVNA SE SPECIALIZOVANÝM KNIHOVNÍM FONDEM 

Vedoucí pracovník: Taňa Bejblová, BBus(Hons) 

566 801 603

Knihovna je umístěna v budově lékárny ve spodní části areálu nemocnice.

Knihovna zpřístupňuje biomedicínské informace a související informace nutné pro provoz celého zařízení. Poskytuje standardní a nadstandardní knihovnické služby všem uživatelům z řad lékařů, sester, studentů medicíny, technického personálu a managementu nemocnice.

Pro uživatele služeb knihovny je dostupné PC s přístupem na internet nebo možnost tohoto připojení z osobních mobilních zařízení (tablety, notebooky, PDA, mobilní telefony) a to prostřednictvím bezdrátové wi-fi sítě v prostorách knihovny. Tento přístup je poskytován bezplatně.