Vítejte na internetových stránkách OKLT.

 

Aktuální informace

Odběry dárců

Odběrové dny pro dárce krve:

 • Úterý: 7.oo - 11.oo
  Středa: 7.oo - 11.oo 
  Čtvrtek: 7.oo - 11.oo

Odběrové dny pro Autologní odběry (autotransfuze):

 • Úterý: 9.oo - 11.oo
  Středa: 9.oo - 11.oo 
  Čtvrtek: 9.oo - 11.oo

Informace pro dárce

I. Upozornění

 • je nutno se předem objednat na tel.: 566 801 526 nebo na bezplatné lince pro dárce 800 700 006
 • prvodárci si vezmou sebou občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny

Předem děkujeme za porozumění a těšíme se na další spolupráci.

II.Obecné informace o výběru dárce

 1. Dárcem mohu být, pokud:
  • jsem se dobrovolně rozhodl/a k dárcovství
  • mám 18 - 65 let ( prvodárce do 60 let) a vážím více než 50 kg
  • netrpím vážnější alergií, netrpím chronickým a závažným onemocněním plic, ledvin a močového ústrojí, srdce a cév , zažívacího traktu (žaludku, slinivky, střev, jater…)
  • neprodělal/a jsem nebo nemám následující infekce: tuberkulózu, chronickou infekci boreliozy, infekční žloutenku Ba C, pohlavní nemoc (kapavku, syfilis), malárii či jinou tropickou chorobu, HIV infekciv
  • netrpím vážným kožním onemocněním, vážným onemocnění endokrinního systému (cukrovka, výrazná porucha štítné žlázy...), imunitního systému, netrpím psychiatrickým onemocněním
  • netrpím vážným a aktivním revmatickým onemocněním, chron. chorobou krve ani onemocněním nervového systému (epilepsie, roztroušená skleroza…), opakovanými kolapsy
  • neprodělal/a jsem transplantaci tkání (např. oční rohovka, tvrdá plena mozková, ušní bubínek, skléra- skléroplastika) neprodělal/a jsem léčbu přípravky z lidské hypofýzy ( např.růstový hormon), etretinatem, neužívám dlouhodobě psychofarmaka, anabolika či steroidy
  • neměl/a jsem maligní nádorové onemocnění , závažné oční onemocnění
  • v rodině nebyla prokázána Creutzfeld-Jacobova choroba , nedostal /a jsem před rokem 1996 transfuzi krve v zahraničí, nepobýval/a jsem v letech 1980-1996 více než 6 měsíců ve Velké Británii nebo Francii
  • nejsem alkoholik, nepatřím do tzv.rizikových skupin (prostituce, muži homosexuálové, aplikace drog, úzký kontakt s HIV/AIDS s uživateli drog, partneři nosičů žlouteny B a C, pobyt v nápravném zařízení..) , nejsem vojenský pilot, nepracuji na infekčním a plicním oddělení nemocnice
 2. K odběru se mohu dostavit, pokud splňuji výše uvedená kriteria a jestliže:
  • nejsem právě nemocen ani v pracovní neschopnosti a v poslední době nezaznamenávám neočekávaný úbytek váhy, nepřiměřenou únavu či nevysvětlitelnou horečku, cítím se zdráv
  • v posledním týdnu jsem nebyl/a na ošetření chrupu (trhání zubu, zásah do dásní)
  • v posledním týdnu jsem neužíval/a žádné léky (s výjimkou antikoncepce, léků na tlak, na štítnici, profylaxe antiastmatiky) , v posledním měsíci jsem nebral/a antibiotika
  • v posledním měsíci jsem nebyl/a v zemi mimo Evropu a v zemi s výskytem infekce virem západilské horečky a Chikungunya, SARS, Dengue (př. Itálie, Francie, USA, Portugalsko, Řecko, Rumunsko..)
  • v posledním měsíci jsem neměl/a přisáté klíště, nebyl/a očkován/a živou vakcínou nebo na hepatitidu B , v posledních 2 měsících na neštovice, v posledních 2 dnech mrtvou vakcínou (např. chřipka, tetanus, klíšťová encefalitida)
  • v posledním měsíci jsem nebyl/a v kontaktu s infekčním onemocněním
  • v posledním půl roce jsem nebyl/a v kontaktu s krví cizí osoby, s nemocným se žloutenkou B a C, nebyl/a jsem v nápravném zařízení či vězení
  • v posledním půl roce jsem nenavštívil/a oblast s výskytem malárie, v případě , že jsem takovou oblast navštívil/a, nesmím být dárcem po dobu půl roku po návratu a pokud jsem po návratu prodělalúa horečnatou příhodu, nesmím být dárcem po dobu 3 let
  • v poledním půl roce jsem nebyl/a na operaci , neprodělal/a endoskopické vyšetření (gastroskopie, kolonoskopie,..), katetrizaci
  • v posledním půl roce jsem si nenechal/a provést tetováž, piercing, nedaroval/a jsem kostní dřeň, neprodělal/a jsem trombozu , nedostával/a transfúzi krve nebo krevního derivátu
  • v posledním roce jsem nepodělal/a boreliozu,toxoplazmozu
  • v posledním roce jsem neprodělal/a tyfus, paratyfus, žloutenku A, infekční mononukleozu, kapavku, klíšťovou encefalitidu, sepsi, nebyl/a pokousán zvířetem s podezřením na vzteklinu a nedostával/a jsem vakcínu proti vzteklině
  • od posledního porodu uplynulo alespoň 6 měsíců , v posledním půl roce jsem nebyla těhotná, nekojím minimálně měsíc, v posledním roce jsme nedostala anti -D imunizaci
  • v posledních 2 letech jsem neprodělal/a zánět kostí
  • od posledního dárcovského odběru uběhlo minimálně 10 týdnů

  Před odběrem krvenení vhodné hladovět, jezte netučná jídla a pijte dostatek nápojů, den před odběrem nekonzumujte alkohol.
  O tom, zda budete moci darovat krev, rozhodne lékař Transfúzního oddělení.
  V případě jakýchkoliv pochybností o zdravotní způsobilosti kontaktujte lékaře.
  Pokud jste objednán a onemocníte, k odběru nechoďte a přeobjednejte se.

  Další informace: www.transfuznispolecnost.cz  

 

Informace pro pacienty k autologním odběrům

Pacient sám sobě před plánovanou operací daruje krev do zásoby tak, aby se mohla při jeho operaci použít k náhradě krevní ztráty.
Hlavní výhodou autologních odběrů je vyloučení přenosu infekčních onemocnění a snížení počtu imunologických potransfúzních reakcí.
Odběr autologní (vlastní) krve se využívá především při ortopedických operacích, zejména při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu, a některých chirurgických nebo gynekologických operacích.

Ošetřující lékař, který pacienta objednává k plánovanému operačnímu výkonu, uváží, zda zdravotní stav pacienta umožňuje provést odběr krve. V kladném případě vysvětlí pacientovi účel a postup této metody. Pokud se při operaci počítá s větší ztrátou krve, může pacient přijít k odběru krve až 4x, a to vždy asi v týdenních intervalech, poslední odběr minimálně 3 dny před operací. Během odběrů pacient zvýší přísun železa a vitamínů v potravě, případně užívá preventivně preparáty železa.
Věková hranice ani některá onemocnění, která vylučují člověka z běžného dárcovství, nemusí být v případě darování vlastní krve na překážku.

Pacient si k prvnímu odběru donese:

 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • žádanku na odběr, kde je napsán i požadovaný počet a typ transfúzního přípravku
 • interní vyšetření s vyjádřením, zde je pacient k odběru způsobilý
 • svačinu a dostatek tekutin k občerstvení po odběru.

Před odběrem je vhodné se lehce nasnídat netučné stravy, přijímat dostatek tekutin, vzít léky, které pravidelně pacient užívá / s výjimkou léků na tlak ze skupiny betablokátorů event. jiných, pokud bylo lékařem doporučeno /.

Odběr nelze provést u pacientů s aktivní infekcí, kteří užívají antibiotika, u pacientů v nestabilních klinických stavech ( nestabilní angina pectoris, těžká aortální stenosa, nekontrolovaná hypertenze… ), u hemoglobinu nižšího než 110 g/l ( hladiny Hb kontrolujeme před každým plánovaným odběrem) a při absolutním nesouhlasu pacienta.
O propuštění pacienta k odběru rozhoduje lékař transfúzního oddělení.

Odběry se provádějí na Hematologicko - transfúzním oddělení každé úterý, středa, čtvrtek mezi 9-11 hod.
Odebírá se 450ml krve ze žíly na horní končetině /množství může být upraveno dle hmotnosti pacienta či dle hodnot krevního obrazu/.

 

 

 

  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě