Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Pozvánka na 1. novoměstské ošetřovatelské dny

11. 10. 2018

Novoměstská nemocnice pořádá 21.11. 2018 historicky první konferenci určenou pro nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty a pedagogické pracovníky v nelékařských zdravotnických oborech. Ústřední téma konference: "Pediatrický pacient". Konference se koná pod záštitou paní Jiřiny Poulové, náměstkyně pro ošetřovatelskou a paní Soni Svatoňové, vrchní sestry Dětského a novorozeneckého oddělení.

Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Součástí konference je také sekce pro studenty s možností prezentovat výstupy závěrečných prací.

Aktivní i pasivní účast na konferenci je zdarma.

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

V případě zájmu o účast se můžete přihlásit zde:
https://goo.gl/forms/GKCNpNdFh04EfvRl2

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků a abstrakt s ISBN.