Podporují nás

na úvod  /   Podporují nás

Navigace na stránce
na úvod Podporují nás

Podporují nás

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace je součástí sítě zdravotnických zařízení, které zřizuje Kraj Vysočina.

Za dobu svého trvání získala u veřejnosti vysoký kredit, zároveň má pevné postavení v rámci svého spádového regionu. Ročně projde ambulancemi a lůžkovou částí novoměstské nemocnice přes čtvrt milionu pacientů.

Finanční nároky na modernizaci a  vybavení nemocnice přesahují její možnosti. Velice si vážíme všech partnerů a dárců.

Vedení nemocnice děkuje všem sponzorům za finanční i materiální podporu. 

 

 

Přehled všech dárců a podporovatelů výstavby nového dětského pavilonu

Přehled všech dárců a podporovatelů nákupu operační věže pro urologické oddělení

Přehled všech dárců a podporovatelů dětského oddělení