Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Sanitáři novoměstské nemocnice absolvovali kurz o základních principech paliativní péče

10. 4. 2019

Tématem kurzu bylo seznámení se základními principy a specifiky paliativní péče. Celodenní akce se zúčastnilo 16 sanitářek nemocnice z oddělení dlouhodobě nemocných, následné intenzivní péče, chirurgického a interního oddělení.

 

„Kurz se skládal z teoretické části, doplněné o kazuistiky z praxe a osobní příběhy doprovázení umírajících a samozřejmě nechyběl ani praktický nácvik péče o pacienta na lůžku,“ přiblížila celodenní program vrchní sestra oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Kateřina Havlová.

„Účastníci kurzu si mohli vyzkoušet prvky bazálně stimulační péče, také úskalí a specifika paliativní péče při hygieně a hydrataci pacienta. Povídali jsme také o tom, jak souvisí péče o tělesné potřeby pacienta s jeho psychickým stavem,“ upřesnila Havlová.

 

Nemocnice v Novém Městě na Moravě získala 2 miliony korun na rozvoj paliativní péče

 

Grant ve výši dva miliony korun poskytne v následujících dvou letech novoměstské nemocnici nadační fond Avast v rámci svého programu Spolu až do konce. Ten cílí na rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. „Tento kurz určený pro naše sanitáře je součástí našeho projektu na rozvoj paliativní péče v novoměstské nemocnici,“ doplňuje tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

„Cílem našeho snažení, které je podpořeno grantem od nadačního fondu Avast, je vytvořit funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ popisuje koordinátorka projektu, primářka oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Květoslava Pejchalová.