Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Radiologové z České a Slovenské republiky se po roce potkají v Novém Městě na Moravě

3. 5. 2019

Novoměstská nemocnice hostí již 18. ročník Paprsků Vysočiny. Letošní setkání se koná 3. a 4. května. Akce je určena pro radiology – lékaře a koná se pod záštitou Radiologické společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (RS ČLS JEP).

 

„Celá akce je dílem primáře Aleše Bílka. Ten vymyslel "Fórum periferní radiologie“. Chtěl dokázat, že i na okresních radiologiích se dělá kvalitní medicína. Postupně se akce etablovala a získala si pevné místo mezi ostatními vzdělávacími akcemi RS ČLS JEP. Stále je o ni velký zájem, přihlášeno bývá kolem 100 lékařů. Mnozí z nich se vracejí,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě Martina Slámová.

 

„Hlavním tématem letošního XVIII. ročníku Paprsků Vysočiny je  diagnostika a staging nádorových onemocnění obličeje, krku, hlavy, páteře, prsu a nádorů gynekourologických. Jako každý rok je odborný program rozdělen na dvě části - hlavní částí jsou delší vyžádaná sdělení od erudovaných  přednášejících v rámci daného tématu. Důraz je kladen na systematičnost a praktičnost sdělení z pohledu každodenní práce radiologa.  Této části se zúčastní naše lékařka Irena Hladká. Přednášet bude na téma karcinom prsu,“ říká primářka Slámová.

 

Menší, ale ne nepodstatnou částí, jsou kazuistiky - krátká sdělení o zajímavých pacientských případech. „Do téhle části se může přihlásit kdokoliv a na jakékoliv téma. Může si vyzkoušet přednášení a podělit se s kolegy o často velmi zajímavé případy. Kazuistiky velmi vítáme. Z našeho oddělení se jich letos zúčastní MUDr. Pavel Horký,“ doplňuje primářka Slámová.  

 

Kromě odborné stránky je pro zúčastněné radiology velmi příjemná společenská stránka celého dvoudenního setkání. I letos je připraven zajímavý doprovodný program. radiologové se opět mohou vydat na vyjížďky na horských kolech po okolí Vysočina arény v Novém Městě na Moravě.