Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Paliativní tým novoměstské nemocnice pořádá další kurz

15. 5. 2019

Nemocniční Paliativní tým v čele s primářkou Oddělení dlouhodobě nemocných Květoslavou Pejchalovou pořádá pro lékaře a sestry novoměstské nemocnice další vzdělávací kurz. Do Nového Města na Moravě ve středu přijel našim zdravotníkům přednášet výzkumný pracovník Centra paliativní péče a lékař v konziliárním paliativním týmu FN Královské Vinohrady v Praze Adam Houska.

 

Námětem osmihodinového školení je paliativní péče v nemocnici. „Cílem kurzu je představit základní témata a dilemata paliativní péče v kontextu zdravotnického zařízení. Důraz bude kladen na možnosti integrace paliativního přístupu do běžného chodu nemocnice a tvorbu paliativního plánu u pacientů s pokročilou nemocí,“ říká vrchní sestra Oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová.

 

„Na osmihodinovém kurzu budeme hovořit například o potřebách pacientů v závěru života, o dříve vysloveném přání nebo o etických dilematech v paliativní péči. Těch témat, která souvisí s paliativní péčí, je ale samozřejmě mnohem více,“ dodává Květoslava Pejchalová.

 

O kurz byl v řadách zdravotníků velký zájem, absolvuje ho 25 účastníků.

 

Nemocnice v Novém Městě na Moravě získala 2 miliony korun na rozvoj paliativní péče

 

Grant ve výši dva miliony korun poskytne v následujících dvou letech novoměstské nemocnici nadační fond Avast v rámci svého programu Spolu až do konce. Ten cílí na rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. „Tento kurz určený pro naše sanitáře je součástí našeho projektu na rozvoj paliativní péče v novoměstské nemocnici,“ doplňuje tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

 

„Cílem našeho snažení, které je podpořeno grantem od nadačního fondu Avast, je vytvořit funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ popisuje koordinátorka projektu, primářka oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Květoslava Pejchalová.