Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Další pacient novoměstské NIP odchází domů s umělou plicní ventilací

20. 12. 2019

Novoměstská nemocnice jako jediná nemocnice zřizovaná krajem disponuje oddělením následné intenzivní péče. Oddělení následné intenzivní péče, zkráceně NIP, je určeno hlavně pro pacienty, kteří jsou závislí na podpoře dýchání přístrojem pro umělou plicní ventilaci a pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní lékařskou péči.

 

„Převážně se jedná o pacienty s chronickým onemocněním, po těžkých traumatech, po komplikovaných operačních výkonech, s neurologickým onemocněním, v septických stavech,“ vysvětluje vedoucí lékařka oddělení následné intenzivní péče Eva Kutalová.

Jedním z cílů péče oddělení následné intenzivní péče je příprava pacienta na domácí umělou plicní ventilaci (DUPV). Jedná se o metodu, při které speciální přístroj částečně nebo úplně nahrazuje dýchání. Domácí umělá plicní ventilace je způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilátoru, který zabezpečuje dýchání a to v jeho domácím prostředí. Pokud  není možná ze sociálních důvodů, pacient je odkázán na doživotní hospitalizaci v nemocničním zařízení. V našem kraji tuto službu nabízí pouze Nemocnice Nové Město na Moravě. 

 „Jestliže není možné pacienta do tří měsíců odpojit od přístrojů, pak se ho pokusíme připravit právě do programu DUPV. V pondělí jsme takto domů vypravili pacienta, který u nás byl tři měsíce a další pacient, který je na domácí umělé plicní ventilaci od jara tohoto roku, je u nás momentálně hospitalizován pro dočasné zhoršení stavu, ale tento týden ho propustíme domů,“ říká lékařka.

Novoměstská nemocnice do programu domácí umělé plicní ventilace připravila 10 pacientů.

 

Spolupráce se Střední odbornou školou Nové Město na Moravě

 

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) nově svou povinnou praxi absolvují studentky oboru ošetřovatelka Střední odborné školy Nové Město na Moravě. Obor ošetřovatelka nabízí vzdělání v oblasti jakou je péče o nemocné, o seniory, o fyzicky a psychicky oslabené spoluobčany.

„Vzhledem k tomu, že v nemocnici fungují dvě oddělení NIP  a DIOP, kde se zaměřují na péči o pacienty, kteří jsou závislí na přístrojích podporujících základní životní funkce (NIP) nebo se je již od ventilátoru podařilo odpojit (DIOP), zvyšuje se šance pacientů, že se dostanou domů do domácí péče. Tyto rodiny už teď potřebují a stále budou potřebovat pomoc v péči o své blízké od profesionálních pečovatelek. A náš obor je schopen je k tomu vzdělat. Absolventky po škole najdou uplatnění také ve všech zařízeních typu domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, zmíněná oddělení nemocnic,“ říká učitelka odborného výcviku školy Iva Kondýsková.