Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

INFORMACE pro dárce k situaci s infekcí COVID- 19

18. 3. 2020

Vážené dárkyně a vážení dárci krve , I  přes  vyhlášení nouzového stavu není dotčena činnost zařízení transfuzní   služby. Vstup do nemocnice je umožněn pouze hlavním vchodem. Všechny dárce žádáme, aby se vybavili rouškou. Jako alternativa poslouží textilní roušky, šátek, kapesník, látková plena. Další informace najdete v dále v textu...

Nedávejte krev a  nevstupujte na  Transfuzní oddělení   Nemocnice Nové Město na Moravě pokud:

-       pokud  máte nebo měli jste v posledních  28 dnech   projevy onemocnění  dýchacích cest ( dušnost, kašel, horečky)

-       pokud jste  pobývali v posledních  28 dnech v rizikových zemích nebo v oblastech ČR s vyhlášenou lokální karanténou (viz https://koronavirus.mzcr.cz/

-       pokud jste byli v posledních 14 dnech  v kontaktu s osobou, která je riziková z pohledu možného přenosu koronaviru

Současně vás, vážení dárci, upozorňujeme na povinnost nahlásit jakékoliv  onemocnění  dýchacích cest ( dušnost, kašel, horečky), které u vás propuklo do  14 dnů po odběru krve.

Děkujeme vám za pochopení.

Pracovníci Transfuzního oddělění , dne 18.3.2020