Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Od 16. dubna je v naší nemocnici povolen doprovod u porodu

16. 4. 2020

V novoměstské nemocnici mohou tatínkové zase k porodu. Přítomnost třetích osob u porodu je umožněna jen za dodržení několika podmínek. Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Této osobě bude před vstupem na porodní oddělení změřena teplota, která musí být nižší než 37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.