Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Pravidla pro návštěvu na oddělení ODN a DIOP

25. 5. 2020

Všechny návštěvy na ODN a DIOP budou povoleny pouze PO PŘEDCHOZÍ INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ s ošetřujícím lékařem, bude zapsána do dokumentace. Telefonická domluva návštěvy je možná POUZE v pracovní dny v době od 13-15 hod.

Návštěvní dny:

Středa 15:00-17:00

Neděle 14:00-16:00

 

Všechny návštěvy na ODN a DIOP budou povoleny pouze po předchozí individuální domluvě s ošetřujícím lékařem, bude zapsána do dokumentace.

Telefonická domluva návštěvy je možná POUZE v pracovní dny v době od 13-15 hod.

Telefonní kontakty (prosíme, volejte pouze v uvedenou dobu)

ODN 1 a DIOP – 566 801 403

ODN 2 – 566 801 408

ODN 3 – 566 801 273

 

  • Pacienta může navštívit pouze 1 osoba z rodiny, a to  především manžel/ka nebo partner/ka nebo děti pacienta. Nejsou povoleny návštěvy vnoučat a malých dětí.
  • Délku návštěvy je nutno omezit na nezbytně nutnou dobu, doporučeno maximálně 20 min.
  • Každý návštěvník musí vyplnit a předat zdravotnickému personálu Dotazník rizika infekce COVID-19, který je ke stažení a vyplnění v příloze (ne starší jednoho dne).
  • Před návštěvou bude navštěvující osobě změřená teplota, která bude zapsána na vyplněný Dotazník a založena do dokumentace pacienta.
  • Pokud na některou otázku Dotazníku rizika infekce COVID-19 odpovíte ANO, návštěvu nemocnice odložte.
  • Žádáme vás, abyste dotazníky vyplňovali dle skutečnosti, s vědomím možných právních následků v případě nepravdivého prohlášení.
  • Vyzýváme návštěvy, aby dodržovaly hygienická a další opatření, zejména nošení roušek, dezinfekci rukou při vstupu a odchodu do/z prostor nemocnice, dodržování odstupů od ostatních osob a řídily se pokyny zdravotnického personálu.
  • Při návštěvě dále platí postup dle pokynů obecných Pravidel návštěv.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dotazník rizika infekce COVID-19 je ke stažení v přiloženém odkazu: 

Odkazy k článku:

https://www.nnm.cz/_uploads/200521/dotaznik_rizika_infekce_covid-19.pdf