Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Povinnost nošení roušek v nemocnici stále trvá

1. 7. 2020

Vážení pacienti a návštěvníci Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, na základě Mimořádného opatření MZ ČR z 1. 7. 2020 stále PLATÍ POVINNOST OCHRANY ÚST A NOSU při vstupu do vnitřních prostor novoměstské nemocnice.

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR z 1. 7. 2020 jsou všechny osoby v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (personál, pacienti, návštěvy, doprovod apod.) povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (ústenka, respirátor apod.) v případě vzájemného kontaktu při poskytování zdravotní péče. Poskytováním zdravotní péče se rozumí kontakt při vyšetření, ošetření pacienta, odběru krve, převazu, při přípravě pacienta k transportu apod.

Toto opatření se vztahuje také na prostory, kde není možno dodržet odstup 2 metry, např. malé čekárny, malé uzavřené prostory, pacient při transportu  sanitkou. 

Venkovní prostory, průchozí chodby, vestibuly jsou bez omezení.

Pacienti, jejich doprovod, případně jiné osoby jsou před vstupem a po odchodu z nemocnice povinni dezinfikovat si ruce.

V případě změny je pacient upozorněn zdravotnickým pracovníkem a je povinen  se řídit jeho pokyny.

Ustanovení může být upraveno  na základě změny epidemiologické situace, úpravy MO nebo z rozhodnutí KHS.