Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Informace pro dárce krve k situaci s infekcí COVID- 19

8. 11. 2020

Vážené dárkyně a vážení dárci krve, i přes vyhlášení karanténních opatření není dotčena činnost zařízení transfuzní služby. Všechny dárce žádáme, aby se vybavili rouškou. V souvislosti s šířením infekce COVID – 19 posuzujeme anamnézu u každého dárce individuálně a ve vztahu k aktuálním epidemiologickým informacím.

Prosíme o dodržování níže uvedeného:

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

 Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky bez nutnosti hospitalizace: po ukončení izolace

 Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací: 14 dní po ukončení izolace

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

 Osoby v karanténě: po ukončení karantény

 Po epidemiologicky významném kontaktu: po ukončení karantény/izolace

 Pobyt mimo ČR: podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) a s ohledem na další doporučení (např. odklad 4 týdny po návratu z rizikových zemí vzhledem k výskytu WNV, odklad 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, odklad po návratu z malarických oblastí apod.).

 

Současně vás, vážení dárci, upozorňujeme na povinnost nahlásit jakékoliv onemocnění dýchacích cest (dušnost, kašel, horečky) či  potvrzení infekce COVID -19, které u vás propuklo do 14 dnů po odběru krve.

Děkujeme vám za pochopení.

Pracovníci Transfuzního oddělení

aktualizace k  10.11.2020