Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy

10. 11. 2020

V průběhu infekce covid-19 se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2). Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají delší dobu po uzdravení. Podání plazmy odebrané osobě, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit.

Průběh onemocnění covid-19 by u potenciálních dárců měl být optimálně s příznaky „běžné respirační infekce“ (tj. zvýšená teplota, kašel apod.).

 

Obecné podmínky pro darování rekonvalescentní plazmy

 

Dárcem rekonvalescentní plazmy se může stát osoba, která prodělala infekci SARS-CoV-2, nejdříve 14 dní po uzdravení. 

Nejvhodnějším dárcem je muž nebo žena, kteří měli klinické příznaky (teplota, kašel a další, včetně vážnějšího průběhu), protože u nich je větší pravděpodobnost, že budou mít vytvořenou dostatečnou hladinu léčebných protilátek.

Darovat rekonvalescentní plazmu nemohou osoby, které v minulosti dostaly krevní transfuzi a ženy, které byly těhotné. Kromě toho musí dárce splňovat obecné podmínky pro darování krve a jejích složek dle platné legislativy, např. věk 18-65 let (první odběr do 60 let), posledních 6 měsíců bez na operace, endoskopického vyšetření, tetování či piercingu, netrpí závažným onemocněním (např. srdce, ledvin, jater, rakovina či nádor jakéhokoli typu) neprodělal infekční žloutenku B nebo C, nepatří do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy (nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex) apod.

Plazmu je možné darovat přístrojovým odběrem, tzv. metodou plazmaferézy nebo se plazma získá z odběru plné krve.

 

Zájemce kontaktuje transfuzní oddělení, kde rekonvalescentní plazmu odebírají.

Nejbližší pracoviště   z  naší oblasti je  Transfuzní a tkáňové odd. FN Brno

- zájemci se mohou objednat  v pracovní dny v čase od 6:30 do 14:00 hod.na tel. čísle
☎️800 900 097
☎️532 233 607

☎️800 700 061 OS Třebíč

Darovat můžete nejdříve za za 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv.

Ostatní  transfuzní  oddělení, které plazmu odebírají  viz na :

https://koronavirus.mzcr.cz/hledame-darce-anti-covidove-rekonvalescentni-plazmy-pro-moznou-lecbu-pacientu-s-covid-19/