Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Novoměstská nemocnice nabízí samoplátcům testy na přítomnost protilátek proti viru způsobujícímu onemocnění Covid-19

1. 12. 2020

Novoměstská nemocnice nabízí samoplátcům testy, které umožní kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19.

Odběrové místo je v infekční ambulanci v přízemí pavilonu číslo 3.

 

„Jedná se o kvantitativní stanovení protilátek (včetně IgG) proti doméně vázající se na buněčný receptor hrotového proteinu S viru SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. Stanovení slouží k ověření, zda se člověk v minulosti setkal s coronavirem (SARS-CoV-2) a vytvořil si protilátky (výsledek pozitivní) či nikoliv (výsledek negativní). Pozitivní výsledek znamená, že onemocnění s největší pravděpodobností nějakou formou prodělal, s příznaky či bezpříznakově,“ vysvětluje primářka Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby Vlasta Musilová.

Odběr krve bude prováděn na infekční ambulanci v nemocnici po předchozím objednání v elektronické krajské aplikaci https://odbery.kr-vysocina.cz/. Zájemci o test se musí v této aplikaci objednat a předem uhradit poplatek za test ve výši 500,- Kč. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. „Moc děkujeme pracovníkům odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří nám umožnili testy na protilátky zájemcům zprostředkovat přes již existující aplikaci. Zájemci se objednají a zaplatí ještě, než k nám na testy vyrazí,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Test není určen k diagnostice akutního onemocnění Covid-19. „Test by určitě neměl podstupovat někdo, kdo aktuálně trpí některým z příznaků onemocnění Covid-19. Produkce protilátek nastává cca dva týdny po prvních potížích, proto by měl být odběr proveden více než za dva týdny od začátku klinických příznaků,“ upozorňuje primářka Vlasta Musilová.

Výsledky budou zaslány formou SMS do 48 hodin. Bude možné je také vytisknout z krajské aplikace https://odbery.kr-vysocina.cz/, kde se zájemci na test objednali.

Odkazy k článku:

https://odbery.kr-vysocina.cz/