Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Rok 2020 v novoměstské nemocnici. Ohlédnutí za loňským rokem a informace o aktuální situaci

12. 2. 2021

Je to téměř rok, co se v novoměstské nemocnici v souvislosti s onemocněním Covid -19 změnil běžný chod. Již v polovině března nemocnice musela upravit režim v ambulancích, na odděleních a operačních sálech. Od března bylo nutné s malými přestávkami přizpůsobit práci nemocnice epidemiologické situaci v České republice. S následky pandemie se musí potýkat celá společnost, přinesla s sebou a stále přináší nové výzvy, mnohým z nich se musejí denně postavit zaměstnanci v novoměstské nemocnici.

 

Pro onemocnění COVID-19 bylo v roce 2020 hospitalizováno celkem 590 pacientů. 

 

V polovině března 2020 byla na základě vládního mimořádného opatření utlumena plánovaná odkladná operační péče. Operovaly se pouze akutní stavy, tj. stavy ohrožující život a také akutní úrazy.  Musel být také omezen provoz v odborných ambulancích.

 

Částečně se provoz k normálnímu stavu mohl vrátit během letních měsíců, kdy se šíření nemoci zpomalilo a také byla rozvolněna mnohá protiepidemická opatření. I přes to, že se zdravotní personál napříč všemi odděleními ztrátu v operačním programu pokusil dohnat, bylo v roce 2020 provedeno o 2000 méně operací než v roce 2019.

 

Znovu utlumit plánované operace musela nemocnice z důvodu zhoršující se epidemiologické situace na Žďársku na přelomu října a listopadu. V listopadu bylo v novoměstské nemocnici hospitalizováno zatím nejvíce pacientů s onemocněním Covid-19. Tehdy se zdravotníci starali o 115 pacientů.  Někteří z hospitalizovaných vyžadovali intenzivní terapii na oddělení ARO, JIP všech oborů. Další byli na běžných odděleních, kde jim kromě medikamentózní terapie často bylo nutné podávat kyslík.  

 

Na „covidová oddělení“ se v průběhu celého roku musela na nějakou dobu přeměnit téměř všechna oddělení v nemocnici (chirurgie, ortopedie, interní oddělení, urologie, gynekologie, část dětského oddělení). Pacienti s  nejtěžším průběhem onemocnění Covid-19 byli hospitalizováni k intenzivní péči na oddělení anesteziologicko-resuscitačním (ARO) a chirurgické i interní jednotce intenzivní péče (JIP).  

 

Během roku nemocí Covid-19 onemocněla čtvrtina zaměstnanců napříč všemi provozy zařízení, celkem se nakazilo 250 zaměstnanců. Chyběli pak při péči o těžce nemocné pacienty, kterou musel zvládnout zbylý personál.  S ošetřovatelskou péčí téměř po celou dobu pandemie pomáhali dobrovolníci z řad studentů zdravotnických škol, jejich učitelé, dobrovolníci z veřejnosti, kteří mají zdravotnické vzdělání, pomocnou ruku podali profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou, členové aktivních záloh a také obyvatelé z našeho regionu. Bez jejich pomoci by se péče o pacienty dařila zajistit velmi obtížně a je jim třeba poděkovat jak ze strany vedení nemocnice, tak všech obyvatel našeho regionu.

 

Současná situace

 

V současné době, kdy počty nakažených příliš neklesají, zajišťuje Nemocnice Nové Město na Moravě péči nejen o pacienty s onemocněním Covid-19, kteří vyžadují odbornou hospitalizační péči, ale i o pacienty, kteří Covid -19 prodělali a jejich postižení touto nemocí je zatím tak závažné, že se nemohou vrátit do domácího léčení.

 

Téměř bez omezení fungují akutní a odborné ambulance. V hospitalizačním režimu nemocnice poskytuje pouze akutní péči, plánovaná neakutní operační péče je nadále pozastavena. Provádět plánované operace nemocnici neumožňuje vysoký počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19 a také platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 30. 12. 2020, které nařizuje pozastavit příjem nových pacientů za účelem poskytování plánované péče. 

 

Od počátku pandemie zdravotnický personál nemocnice zajišťuje každý všední den testování, ať už se jedná o testy PCR, o preventivní antigenní testy nebo o testování, které umožní kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19, což je velmi náročné na personální zajištění a vyžádalo si i značné investice do přístrojového vybavení.

 

V současné době v nemocnici probíhá očkování zdravotníků, 22. ledna 2021 bylo zahájeno očkování seniorů nad 80 roků. Od 15. ledna zajíždějí lékaři a sestry nemocnice jako mobilní očkovací týmy do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem na Žďársku, kde očkují nejvíce ohroženou skupinu obyvatel.  Nemocnice ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou připravuje očkovací centrum ve žďárské sportovní hale na Bouchalkách, které by mělo svůj provoz zahájit v druhé polovině března.

 

Současná situace změnila život lidem nejen v České republice, je náročná pro každého z nás. Pro zdravotníky je velkým povzbuzením záchrana každého lidského života, což si vyžaduje výrazně větší úsilí, než v běžném provozu. Velké povzbuzení pro zdravotníky znamená každý vzkaz, každá pomoc, každý dar, které do nemocnice posílají jednotlivci, obce, města a také firmy z regionu. Mnohdy potěší i projevená běžná lidská slušnost.

 

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. – primář ortopedického oddělení, Mgr. Tamara Pecková Homolová – tisková mluvčí