Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Informace k očkování a registraci zaměstnanců sociálních služeb v přímé péči

5. 4. 2021

Od 7. dubna 2021 je umožněno registrovat se k očkování zaměstnancům sociálních služeb v přímé péči. Registrace k očkování v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému je možná pouze pomocí unikátního kódu.

 

Přinášíme informace, jak postupovat v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociálních služeb v přímé péči.  

 

Pokud si myslíte, že byste měli mít kód, ale nemáte ho:

  • obraťte se na poskytovatele sociálních služeb, u kterého jste zaměstnáni a informujte se o možnosti získání kódu;
  • pokud poskytovatel kód nemá (je přesvědčen, že by kód mít měl), měl by se obrátit na sociální odbor kraje, ve kterém má poskytovatel sídlo;
  • pokud poskytovatel kód má a nechce vám ho poskytnout, obraťte se na kraj, ve kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně na MPSV – pokud můžete doložit, proč byste měli být zařazeni do dané prioritní skupiny. Jde o oblast v gesci kraje/MPSV, která určila subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

 Pokud kód máte, ale máte technické problémy s užitím:

  • obraťte se na poskytovatele sociálních služeb, který kód vydal, a informujte se, zda jde o individuální nebo kolektivní problém;
  • v případě problémů s registrací do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz.