Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Návštěvy v novoměstské nemocnici budou povoleny až v týdnu od 24. května

14. 5. 2021

Vzhledem k tomu, že epidemická situace na Žďársku se začíná zlepšovat teprve v posledních dnech a s ohledem na počet hospitalizovaných covid pozitivních pacientů v akutní a intenzivní péči, návštěvy v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, budou povoleny až v týdnu od 24. května 2021.

Pro návštěvy hospitalizovaných pacientů určila nemocnice dva dny v týdnu: 

Středa: 15:00-17:00
Neděle: 15:00-17:00

Navštívit hospitalizované pacienty v novoměstské nemocnici bude možné od středy 26. 5. 2021. 


Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou na 30 minut. Organizace návštěv je v gesci příslušného oddělení (prosíme, abyste respektovali pokyny personálu). 

Dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta:

* osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


* byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

* nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

* nebo doloží čestné prohlášení, že absolvovala nejdéle 72 hodin před návštěvou antigenní test prováděný v rámci povinného testování zaměstnanců s negativním výsledkem

 

*nebo doloží čestné prohlášení, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní testování s negativním výsledkem ve škole nebo školském zařízení

Návštěva pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, musí mít po dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu, FFP2, KN 95).

 

Čestné prohlášení ke stažení zde:  formát PDF      formát DOCX

Návštěvy na ODN - povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou na 30 minut, a to po předchozím telefonickém objednání u administrativní pracovnice p. Kanive v pracovní dny 7-15 hod.
na tel. 566 801 406, 603 571 600

 

Z  provozních důvodů nebudeme testování návštěv provádět před samotnou návštěvou hospitalizovaného pacienta na oddělení. Navštěvující osoba však může využít krajskou aplikaci https://odbery.kr-vysocina.cz/ a test absolvovat v odběrovém místě po včasném objednání.

 

Zároveň žádáme, aby lidé návštěvu blízkých plánovali pouze v nezbytných a nutných případech.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.