Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Návštěvy pacientů na ODN a DIOP od 24. května 2021

21. 5. 2021

Pro návštěvy hospitalizovaných pacientů určila nemocnice dva dny v týdnu – středu a neděli v době od 15 do 17 hodin.

Informace od  lékaře o zdravotním stavu pacientů telefonicky od 13 do 15 hod. út - pá.

ODN 1 a DIOP tel. 566 801 403

ODN 2 tel. 566 801 408

ODN 3 tel. 566 801 273

Navštívit hospitalizované pacienty v novoměstské nemocnici bude možné od středy 26. 5. 2021.

Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou na 30 minut., a to po předchozím telefonickém objednání u administrativní pracovnice p. Kanive v pracovní dny 7-15 hod.
na tel. 566 801 406, 603 571 600

Dle Mimořádného opatření MZ ČR (Č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN; změněno Č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ) návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta: 

  • bude mít buď PCR test, nebo antigenní test s negativním výsledkem – ne starší 48 hodin - a doloží o tom doklad (buď z certifikovaného odběrového místa, nebo potvrzení od zaměstnavatele)
  • nebo byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

-od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;

-od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;

-od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

  • nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

Návštěva pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, musí mít po dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu, FFP2, KN 95).

 

Z  provozních důvodů nebudeme testování návštěv provádět před samotnou návštěvou hospitalizovaného pacienta na oddělení. Navštěvující osoba však může využít krajskou aplikaci https://odbery.kr-vysocina.cz/ a test absolvovat v odběrovém místě po včasném objednání.