Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Díky dvouletému grantu od Nadačního fondu Avast v novoměstské nemocnici poskytují paliativní péči

8. 6. 2021

Grant ve výši dva miliony korun novoměstská nemocnice začala čerpat na začátku roku 2019. Podporu na rozvoj paliativní péče v novoměstské nemocnici poskytl nadační fond Avast (nyní Nadační fond Abakus) v rámci svého programu Spolu až do konce. Ten cílí na rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. V těchto dnech, se zpožděním kvůli celosvětové pandemii koronaviru, nemocnice dvouletou práci na budování paliativní péče hodnotí.

 

„Cílem našeho snažení bylo zavést v naší nemocnici funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ popisuje koordinátorka celého projektu a také primářka oddělení dlouhodobě nemocných novoměstské nemocnice Květoslava Pejchalová.

Za dva roky se jejímu týmu podařilo splnit téměř vše, co si jeho členové stanovili. V nemocnici pracuje paliativní tým, podařilo se vybudovat paliativní ambulanci, během dvou let proběhla řada vzdělávacích akcí a školení zdravotníků, prohloubila se spolupráce s regionálními poskytovateli hospicové péče. „ V současné době nám dělá opravdu velkou radost dokončení dalších dvou rodinných pokojů, to je speciálně upravený pokoj, ve kterém může trávit poslední chvíle života umírající pacient společně se svým rodinným příslušníkem nebo s osobou blízkou,“ vysvětluje primářka Pejchalová.

Za dva roky bylo v novoměstské nemocnici poskytnuto 270 intervencí u 96 pacientů, kteří byli hospitalizovaní. Cílem paliativní intervence je podpora nemocných a tvorba plánu péče pro následující období. „Nejčastěji to byla paliativní konzilia přímo u lůžka. Mnoha pacientům členové našeho týmu poskytli intervenci sociální. Sociální pracovnice s rodinou i pacientem probrala další možnosti péče, například je propojila s mobilním či lůžkovým hospicem. Nemocniční kaplan nebo sociální pracovnice v mnoha případech doprovázeli umírající pacienty na rodinných pokojích,“ dodává lékařka Květoslava Pejchalová.  

V paliativní ambulanci bylo od roku 2019 do poloviny roku 2021 ošetřeno cca 265 pacientů, u kterých proběhlo 175 vyšetření lékařem, u 24 z nich byl stav a situace probrán paliativním týmem, 220x byl stav pacienta konzultován telefonicky přímo s pacientem či pečující rodinou.

„Ambulance je určena pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. A to zdaleka nejenom v konečném stadiu.  Poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou dušnost, bolest, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ vysvětluje MUDr. Pavel Svoboda, který má paliativní ambulanci v nemocnici na starost.

„Péče o lidi v závěru života odráží úroveň a vyspělost dané společnosti. V naší nemocnici bychom chtěli tuto péči dále zlepšovat a pomáhat lidem v jednom z nejobtížnějších období života. Už před dvěma lety, kdy jsme grant od Nadačního fondu Avast získali, jsme věděli, že v rozvoji paliativní péče chceme pokračovat i po jeho skončení. Je důležité, aby paliativní péče byla dostupná všem, kdo ji potřebují. Týmu paní primářky Pejchalové se podařil za dva roky neuvěřitelný kus práce. Díky jejich úsilí a díky finanční podpoře od nadačního fondu jsme v nemocnici vybudovali stabilní základy paliativní medicíny, kterou můžeme dále rozvíjet,“ říká ředitelka nemocnice Věra Palečková.