Oddělení COS

Fotogalerie oddělení

Fotogalerie

foto a video

O oddělení

Vedoucí pracoviště: Věra Tůmová

566 801 723

Oddělení Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace bylo postaveno jako nová budova a uvedeno do provozu v červenci roku 1999. Do té doby měl každý operační obor vlastní operační sály. Cílem je zefektivnit využití operačních sálů a zajistit bezpečný sterilní materiál pro celou nemocnici. Nová budova COS a CS splňuje všechny technické požadavky zdravotnických budov s tímto účelem a tím vytváří nejlepší podmínky pro splnění všech hygienických požadavků provozu.

Nad CS je ve 3 podlažích umístěno 5 operačních sálů. Jejich činnost se řídí Provozním řádem a Hygienickým režimem.

Operační sály jsou stavebně i organizačně odděleny od ostatního provozu nemocnice. Vstup na ně je možný jen přes personální filtry.Materiál je přijímán propustěmi materiálu.

Překlad pacienta se provádí překladovým zařízením. Pacient je tak šetrně přeložen z lůžka přímo na pojízdnou desku operačního stolu a po skončení operace naopak.

Pod Centrální operační sály patří dále dva operační sály v Gynekologicko porodním pavilonu, úrazový sálek při chirurgických ambulancích a operační sál pro jednodenní chirurgii.

Na operačních sálech pracuje tým pracovníků na vysoké profesionální úrovni.To se odráží v kvalitním zajištění i těch nejsložitějších operací všech operačních oborů a snížením výskytu operačních infekcí na minimum. Operační sály jsou vybaveny moderními přístroji vysoké technické úrovně a jsou průběžně obměňovány dle jejich amortizace.

 

Aktuality z oddělení

Kde nás najdete

Orientační plánek nemocnice

PAVILON
12

[1.,2.,3. patro]