Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Gynekologické ambulance od 1.1.2018

12. 9. 2017

Gynekologické ambulance v Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. zůstávají i nadále v provozu. O pacienty se bude i dál starat stejný tým lékařů jako doposud. Všechny pacientky však upozorňujeme na nutnost včasného objednání na preventivní a neakutní vyšetření.

Gynekologicko-porodnické oddělení novoměstské nemocnice je ve srovnání s ostatními nemocnicemi Kraje Vysočina jediným gynekologickým oddělením, které historicky v rámci svého provozu poskytuje preventivní gynekologická vyšetření.
V posledních měsících značně narostl počet ambulantně vyšetřených pacientek, za jeden měsíc jich prošlo ambulancemi až 1200. V segmentu ambulantní péče vzrostl i počet konziliárních a specializovaných vyšetření. Na tuto situaci je nutné nějak reagovat, neboť je obtížné ve stávajícím počtu kvalifikovaných lékařů zajišťovat současně provoz lůžkové části oddělení, operačních sálů a provoz porodního sálu. Od ledna 2018 je proto nutné včasné objednání na neakutní a preventivní vyšetření (telefonicky na čísle 566 801 322 nebo osobně).
„ V těchto dnech jsme začali objednávat pacientky na rok 2018, mimo objednané budou vyšetřeny pouze těhotné a pacientky se skutečně akutními problémy. Věříme, že delší objednací lhůtu na preventivní vyšetření budeme kompenzovat kratším pobytem v čekárně,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Jiří Hrdina.
V ambulancích bude i nadále k dispozici stejný tým lékařů jako doposud. Provozní doba ambulancí gynekologicko-porodnického oddělení je uvedena na webu nemocnice.
O případných změnách na ambulancích nebo odděleních budeme i nadále informovat na našich stránkách. Aktuální informace najdete v sekci ambulance.

Odkazy k článku:

http://www.nnm.cz/2011/?rezim=pacient&id=ambulance