na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Gynekologie   /   Historie

Navigace na stránce

Historie

Historie oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení v Novém Městě na Moravě má dlouholetou tradici. Bylo založeno po 2.světové válce primářem Kroutilem jako součást chirurgického oddělení. Od roku 1952 dále vedl toto oddělení plných 29 let primář MUDr. Dolínek. Na konci jeho kariéry v roce 1979 byl otevřen samostatný gynekologický pavilon s 90 lůžky. V roce 1979 byl potom pověřen vedením oddělení prim. MUDr. Brychta, který se zasloužil o rozvoj moderní gynekologické operativy, založil cytologickou laboratoř a zavedl zde endoskopické vyšetřovací metody. Od roku 1991 do roku 2011 vedl gynekologicko-porodnické oddělení prim. MUDr. František Petrů. V tomto období prošel gynekologicko-porodnický pavilon řadou adaptačních a rekonstrukčních změn tak, aby odpovídal požadavkům i náročnější klientely a splňoval podmínky moderních trendů v medicíně. V roce 2001 bylo otevřeno zcela zrekonstruované oddělení porodních sálů, které umožňuje i alternativní způsoby vedení porodu s nerušenou přítomností otců a snese i nejnáročnější kriteria moderního porodnictví. Od léta 2011 je primářem oddělení MUDr. Jiří Hrdina.