Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Kvalitní a bezpečná péče

23. 11. 2017

Nemocnice v Novém Městě na Moravě pokračuje ve zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Potvrdilo to i aktuální šetření Spojené akreditační komise (SAK), která nemocnici prodloužila certifikaci na další tři roky.

„Tím, že dojde k přesnému popisu vybraných, obvykle rizikových procesů, zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci budou tyto procesy provádět stejným způsobem a minimalizuje se tak nežádoucí variabilita. Pro zaměstnance nemocnice znamená akreditace velký kus práce,“ uvedla manažerka kvality Bohdana Marečková. Akreditační komise stanovuje osm resortních bezpečnostních cílů, jako například bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší míru rizika, prevence pádů pacientů, prevence vzniku proleženin u hospitalizovaných pacientů, zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče a další. „U všech těchto cílů jsme v letošním roce od akreditační komise dostali plný počet bodů,“ doplnila Marečková.
Standardy SAK jsou vypracovány tak, aby pokrývaly veškeré oblasti činnosti zdravotnického zařízení související přímo či nepřímo s péčí o pacienty. Akreditační šetření ověřuje, zda zdravotnické zařízení naplnilo požadavky akreditačních standardů. Šetření provádějí auditoři SAK, kterými jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci a administrátoři ve zdravotnictví. Akreditační šetření probíhá podle tzv. metodiky STOPAŘ – při níž se posuzuje, zda péče o pacienty probíhá v souladu s vnitřními předpisy zařízení.
Novoměstská nemocnice prochází akreditačním procesem již od roku 2009 a každé tři rok absolvuje šetření pro obnovu certifikátu. Stávající akreditace je platná do 26. října 2020.