Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Laboratoř patoligcko-anatomického oddělení se zapojila do projektu register Kelly

6. 1. 2016

Laboratoř patologicko-anatomického oddělení se zapojila do projektu register Kelly. Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.