Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Magnetická rezonance od září

29. 7. 2016

Pracoviště magnetické rezonance zahájí provoz od září. Pacienti za tímto vyšetřením již nebudou muset dojíždět do vzdálených nemocnic, zkrátí se i čekací doby na vyšetření v Kraji Vysočina.

Moderní nové pracoviště Magnetické rezonance začne svůj provoz v září. Po 12-ti leté snaze nemocnice o jeho získání se stane Magnetická rezonance významným diagnostickým centrem, pátým pracovištěm Radiologického oddělení (vedle RTG,UZ,CT a Mamografie). Pacienti za tímto vyšetřením již nebudou muset dojíždět do vzdálených nemocnic a věříme, že i čekací doby na MR vyšetření v Kraji Vysočina se tak významně zkrátí. Pracoviště je umístěno v přízemí Radiologického pavilonu s vlastním vstupem naproti hemodialýze. Stavební úpravy zdárně probíhají a vše bude připraveno ke slavnostnímu otevření v polovině září. Pracoviště bude vybaveno moderním přístrojem MAGNETOM AERA firmy SIEMENS s velkým otvorem, standardním polem 1,5 T a bohatým vybavením periferních cívek a rychlých gradientů. Personálně je vše řádně připraveno, vedoucím lékařem MR pracoviště bude MUDr. Martina Slámová, která má bohaté zkušenosti z práce na MR v Jihlavě. Zatím pracoviště poběží v jedné směně, vyšetření mohou indikovat všichni kliničtí lékaři, žádanky jsou k dispozici na www stránkách nemocnice (Radiologické oddělení – informace pro odborníky), objednávání po telefonu na 566 801 478. Péči proplácí všechny ZP mimo ZP MV.