Aktuality - detail

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Mezinárodní kongres centrální sterilizace

4. 4. 2017

Nové Město na Moravě hostilo již po patnácté setkání pracovníků sterilizačních oddělení z českých a slovenských nemocnic.

Tradičním organizátorem Mezinárodního kongresu centrální sterilizace je Nemocnice Nové Město na Moravě. Záštitu nad kongresem letos převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Česká společnost pro sterilizaci.
Na konci března se v Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě setkali zástupci sterilizačních oddělení z českých a slovenských nemocnic. „Erudice přednášejících a závažnost zvolených témat je zárukou bohatých diskusí s aktuálním přínosem pro každodenní praxi zdravotníků v této oblasti zdravotní péče,“ připomněla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Kongres je především důležitý s ohledem na sdílení poznatků zdravotníků, kteří pracují na odděleních centrální sterilizace. „Největším přínosem pro nás je získávání poznatků od kolegů z ostatních nemocnic, s nimiž máme možnost porovnávat standardy a informace v širším měřítku,“ uvedla Irena Svobodová, staniční sestra novoměstské centrální sterilizace.
Hlavním motorem pravidelných kongresů, jichž se účastní odborná zdravotnická veřejnost i výrobci a prodejci zdravotnických pomůcek je snaha sjednotit odborné vědomosti a vyměnit si zkušenosti z praxe. „Nejen letošní, ale každoroční setkání a osobní kontakty pomáhají k vyřešení či objasnění řady pracovních aktivit či nejasností sterilizačních pracovišť. Ať těch ambulantních, nebo těch menších či větších ve zdravotnických zařízeních, až po ty největší centrální sterilizace, detašované třeba i ve více dislokovaných provozech jedné nemocnice. Je třeba si uvědomit, že sterilizace zdravotnických prostředků je v těchto zařízeních jen jedna kvalitativní kategorie bez rozdílu, s velkým, často přímo existenčním, významem pro léčené pacienty,“ zdůraznil Bruno Šudřich, předseda České společnosti pro sterilizaci.
Organizátoři Mezinárodního kongresu centrální sterilizace si i od dalších ročníků slibují, že jim pomůžou dynamicky reagovat na změny ve výrobě zdravotnických prostředků, což bude v důsledku prospěšné i pro samotné pacienty. „Budování systémů kvality, odpovědné provádění technologií dekontaminace, dezinfekce, mytí, balení, sterilizace, transportu, uskladnění, kontroly, dokladovatelnost procesů, to jsou stále živé a aktuální činnosti nejen v měřítku České republiky, ale celosvětově,“ připomíná Bruno Šudřich.
Oddělení Centrální sterilizace Nemocnice Nové Město na Moravě poskytuje služby sterilizace zdravotnických prostředků pro celou nemocnici a pro externí zákazníky. Provoz oddělení zajišťuje předsterilizační přípravu (mytí v dezinfektorech, čištění, čištění ultrazvukem), kontrolu, ošetření, setování a balení do speciálních obalů, sterilizaci zdravotnických prostředků a jejich skladování a výdej k použití. Je vybaven moderní zdravotnickou technikou a provoz zajišťuje kvalifikovaný personál. Proces sterilizace je validován, monitorován, trvale dokumentován a splňuje předpisy a platné normy.
Fotogalerii naleznete zde: http://www.rajce.net/a13904214

Odkazy k článku:

www.steril.cz