na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Neurologie   /   Hospitalizační péče

Navigace na stránce

Hospitalizační péče

Standardní lůžka

Neurologické oddělení poskytuje od r. 1963 péči o nemocné s neurologickým onemocněním pro spádovou oblast bývalého okresu Žďár nad Sázavou, ale i pro nespádovou oblast těsně sousedící s naším regionem. Od 1.5.2012 získalo statut Iktového centra. V současné době je primářem oddělení MUDr. Jakub Jirků. Vrchní sestrou je Eva Kopřivová. Od září 2011 je neurologické oddělení přestěhováno do nově zrekonstruovaného pavilonu interních oborů.

Neurologické oddělení disponuje 30 lůžky a 4 intenzivními lůžky v rámci multioborové JIP + 2 lůžka ARO. Péče o pacienty je zajištěna 10-ti lékaři: 5 lékaři se specializacií v oboru neurologie II. stupně či specializovanou způsobilostí (úvazek 3,9 z toho 3 lékaři absolvovali neurointenzivní kurs) a 5 lékaři v předatestační přípravě, z toho 4 jsou držiteli certifikátu o absolvování základního neurologického kmene (úvazek 5,0 z toho 3 rezidenti). 
Na neurologickém oddělení provádíme vyšetření a léčbu cévních mozkových příhod včetně sonografického vyšetřování magistrálních cerebrálních tepen (s dostupností do 24 hodin), extrapyramidových onemocnění, vyšetření a léčbu epilepsie, roztroušené sklerosy, demencí, vertebrogenní obtíží, nádorových onemocnění nervového systému, tramata CNS atd. Ve spolupráci s oddělením klinické biochemie, hematologie, interním oddělení, RTG pracovištěm s nepřetržitým provozem multimodálního CT vyš. jsme schopni zajistit akutní diagnostickou péči, v případě selhávání vitálních funkcí příjetí pacienta na multioborovu JIP či ARO. 
Včasná komplexní léčebná rehabilitace u pacienta s neurologickým onemocněním je prováděna přímo na našich lůžkách týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů.
Kooperací s neurochirurgickými pracovištěmi a neurologickými pracovištěmi s akreditací II. typu jsme schopni zajistit komplexní péči o pacienta s neurologickým onemocněním. Následnou péči jsme schopni zajistit v rehabilitačních ústavech či LDN se specializací na rehabilitaci, lázeňských ústavech.

Ambulantní činnost je zajištěna 3 ambulancemi, cerebrovaskulární poradnou, dále disponujeme EMG a EEG laboratoří, denním neurologickým dispenzářem.
UZ vyšetření provádí neurolog s certifikovaným kursem pro neurosonologická vyšetření na UZ přístroji RTG oddělení. Pacientům poskytujeme veškerou dispenzární péčí u neurologických onemocnění včetně cerebrovaskulárních. Celkový počet evidovaných pacientů na naší ambulanci cca 22 500. Ročně bývá ošetřeno v průměru 8000 - 10000 pacientů.

Od února 2005 jsme začali jako první v kraji Vysočina provádět i.v. trombolýzu u pac. s akutní ischemickou CMP splňující kritéria u indikovaných pacientů. Přihlásili jsme se do národního registru Ikta a jsme zařazeni do mezinárodního SITS registru. V rámci sekundární prevence CMP jsme schopni zajistit veškeré výkony v součinnosti se spoluprac. pracovištěmi včetně komplexních cerebrovaskulárních center zejm. FN Hradec Králové, FN Brno - Bohunice.

Neurologické oddělení pořádá odborné semináře pro své kolegy jak v nemocnici, tak i pro širokou lékařskou veřejnost, zejména pod záštitou České lékařské společnosti J.E.Purkyně.