na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Nukleární   /   Poskytovaná péče

Navigace na stránce

Poskytovaná péče

ONM vzniklo v roce 1986 pod vedením prim. MUDr. A. Skoupého. Od roku 1991 do roku 1993 byla primářkou oddělení MUDr. B. Sovišová. V té době bylo prováděno vyšetření ledvin izotopovou nefrografií a došlo k rozvoji RIA laboratorních metod. V roce 1994 byla za krátkého působení prim. MUDr. Ščepka zakoupena gamakamera Sopha DS 7, v dalším vývoji se začlenila RIA laboratoř pod oddělení klinické biochemie. Během 4. čtvrtletí roku 2007 bylo oddělení vybaveno moderní hybridní SPECT/CT gama kamerou Infinia Hawkeye4.

22. 2. 2008

Nová gamakamera na oddělení nukleární medicíny

Nová hybridní SPECT/CT gamakamera Infinia Hawkeye 4, která byla zakoupena z finančních prostředků kraje Vysočina a novoměstské nemocnice. Gamakamera umožní moderní vyšetřovací postupy nukleární medicíny. Je vybavena dvěma velkými digitálními detektory s proměnlivým úhlem nastavení. Detektory slouží k detekci gama záření radionuklidových zářičů.

Integrované čtyřřadé CT se využívá pro transmisní korekci atenuace a orientační anatomickou lokalizaci. Hybridní přístroj umožní fúzi obrazů získaných oběma metodami; tedy současně zobrazí anatomickou strukturu i její funkci, tím se zpřesní diagnostika a zkrátí čas vyšetření například u onkologických onemocnění. Gamakameru uvádíme do plného provozu v prostorách původního pracoviště.

 

Integrované čtyřřadé CT
Integrované čtyřřadé CT

 

V současné době se pod vedením prim. MUDr. Jaroslava Bureše provádí na oddělení nukleární medicíny: 

1. Terapie pomocí radionuklidových částic beta nebo smíšených beta-gama zářičů:

2. Diagnostika:
Nejčastěji jsou aplikována radiofarmaka značená 99m techneciem, které má poločas rozpadu 6 hodin, radiační zátěž pro pacienty je relativně nízká.
Kontraindikace:

Scintigrafie skeletu:
Vlastní vyšetření se provádí až za 2-3 hod po aplikaci radiofarmaka, vyšetření trvá 1-2 hodiny. Po aplikaci radiofarmaka je vhodný zvýšený přísun tekutin pro snížení radiační zátěže ledvin a močového měchýře. Indikace: diagnostika kostních metastas a posouzení efektu jejich terapie, diagnostika skryté poúrazové či únavové kostní fraktury, kostního zánětu, uvolnění kloubních náhrad, degenerativních procesů, avaskulární nekrosy, kostních nádorů. 

___________________________

Dynamická scintigrafie ledvin:
Vyšetření začíná ihned po aplikaci zn. MAG3, vyšetření trvá asi 30 minut, důležitý je dostatečný přísun tekutin. Indikace: podezření na poruchu odtoku moče z ledvinné pánvičky, stanovení významnosti odtokové poruchy pomocí Furosemidu, který se podá během vyšetření. Výpočet relativního podílu pravé a levé ledviny na celkové glomerulární funkci.
Captoprilový test: před vyšetřením vysadit na 3 dny diuretika, na 24 hodin antagonisty Ca., vysadit zavedené iACE na 3-5 dní. Není-li to z klinického hlediska možné, lze vyšetření provést, ale klesá jeho citlivost. Na oddělení u nás se aplikuje 25 mg captoprilu p.o. 60 minut před vyšetřením. Indikace: podezření na renovaskulární hypertensi. Je- li zjištěna asymetrie renogramů, provádí se v dalších dnech druhá studie bez iACE. 

___________________________

Statická scintigrafie ledvin:
Vyšetření se provádí za 2 hodiny po aplikaci 99m Tc zn.DMSA. Indikace: citlivý průkaz zánětlivého postižení parenchymu, pozánětlivé jizvy. Určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkční tubulární mase. Výpočet z přední a zadní projekce u statické scintigrafie je přesnější než u dynamické scintigrafie pro zhodnocení ptotické ledviny. 

___________________________

Scintigrafie scrota:
Vyšetření se provádí ihned po aplikaci 99m Tc, hodnotí se perfuse ve scrotu. Indikace: diferenciální diagnostika torze varlete a epididymitidy. 

___________________________

Scintigrafie štítné žlázy:
Vyšetřuje se za 20 minut po aplikaci 99m Tc. Příprava: žádná, nevhodná při léčbě tyreoidálními hormony, léků obsahujících jod. Indikace: hyperfunkce štítnice, diagnostika autonomních adenomů, reziduí po thyroedectomii. 

___________________________

Scintigrafie příštitných tělísek:
Vyšetření se provádí po aplikaci 99m Tc zn. MIBI za 10 a 120 minut, Indikace: hyperparathyreosa, hyperplasie příštitných tělísek, adenomy. Příprava: žádná. 

___________________________

Statická scintigrafie jater a sleziny:
Aplikací zn. koloidu se za 15 minut provádí statické snímky, případně SPECT. Indikace: ložiskové změny jater a sleziny. 

___________________________

Dynamická cholescintigrafie:
Vyšetření se provádí nalačno, pacient si vezme sebou 5 dkg čokolády. V den vyšetření nepodávat atropin, oxyphenon, nacton, cholagol, febichol, morfin. apod. Indikace: informace o průchodnosti velkých žlučových cest, průkaz akutní cholecystitidy. 

___________________________

Detekce jaterního hemangiomu:
Po aplikaci zn. autologních erytrocytů se sleduje sycení ložiska v čase. Indikace: susp. hemangiom. 

___________________________

Detekce krvácení do GIT:
Aplikace zn. autologních erytrocytů, vyšetření začíná ihned, trvá asi 60 minut, eventuálně se doplňuje o další snímky za 4 a 24 hodin. Indikace: krvácení do GIT z neznámého zdroje. 

___________________________

Flebografie:
Vyšetření se provádí ihned. Příprava: žádná. Indikace: průkaz uzávěrů hlubokého žilního systému dolních končetin, průkaz insuficience perforátorů. Nižší spolehlivost při uzávěru žil v oblasti bérce. 

___________________________

Perfusní sken plic:
Vyšetření ihned po aplikaci radiofarmaka, bez přípravy. Indikace: vyloučení plicní embolie. 

___________________________

Ventilační scintigrafie plic aerosolová:
Pacient 5-10 minut inhaluje radioaktivní aerosol, pak se provádí vlastní vyšetření. Indikace: zvýšení specificity perfusní scintigrafie při diagnostice plicní embolie. 

___________________________

Scintigrafická diagnostika zánětů:
Používáme 99mTc začené protilátky proti granulocytům, nebo značení autologních separovaných leukocytů pomocí HMPAO. Vyšetření se provádí 1-4 hodiny po aplikaci. Na žádanku je důležité uvést dosavadní léčbu, provedené vyšetření ( sono, FW, KO+ diff.,CRP). Indikace: akutní záněty měkkých tkání, ulcerosní colitida, Mo Crohn, horečky nejasné etiologie, osteomyelitida. 

___________________________

Galiová scintigrafie:
Vyšetření začíná 72 hodin po aplikaci, příprava před vyšetřením: 1. a 2.den večer 20-25 kapek Guttalaxu, 3.večer klyzma, případně opakovat ráno před vyšetřením. Indikace: stadiování a monitorování léčby lymfomů, granulomatosní, chronické záněty, opouzdřené abcesy. 

___________________________

Detekce neuroendokrinních tumorů:
Aplikace 123 I-MIBG. Vyšetření za 4 a 24 hodin po aplikaci. Před vyšetřením vysadit karciové blokátory, reserpin, tricyklická antidepresiva, labetalol min. po dobu 4 biologických poločasů. Indikace: feochromocytom, neuroblastom, karcinoid, medulární karcinom štítné žlázy.
111 In Octreotid- zobrazení somatostatinových receptorů,. Indikace: Neuroendokrinní tumory, lymfomy. Malobuněčný karcinom plic.
99m Tc zn. Depreotid: zobrazení somatostatinových receptorů. Indikace: dif.dg. solitárních plicních ložisek. 

___________________________

Detekce ostatních tumorů:
99mTc zn. MIBI: karcinom prsu, štítné žlázy 

___________________________

Perfusní scintigrafie myokardu:
1.den: bicyklová ergometrie, 2.den klidové vyšetření. Příprava: 2 dny vysadit nitráty, antagonisty Ca, 3-5 dní betablokátory. Indikace: bolesti na hrudi, diagnostika ischemické choroby srdeční, zhodnocení efektu revaskularisace, průkaz infarktu.

___________________________

SPECT myokardu s farmakologickou zátěží:
- alternativa klasické bicyklové ergometrie a SPECT myokardu se zátěží na
  bicyklovém ergometru
- farmakum: během 4 min. i.v. aplikace dipyridamolu 0,56 mg /kg (Persantin)

Indikace
- pacienti neschopni fyzické zátěže na bicyklovém ergometru
- blok levého raménka Tawarova na EKG (při SPECT s fyzickou zátěží 
  (tachykardii) je při tomto typu blokády přítomno více artefaktů)

Kontraindikace
- přecitlivělost na dipyridamol
- arytmie, AVB II. a III. st. nebo sick sinus syndrom (bez kardiostimulátoru)
- hypotenze sTK 90 mmHg
- recentní nevysvětlená synkopa (během posledních 4 týdnů)
- recentní TIA
- nestabilní AP a IM v posledních 4 týdnech
- obstrukce výtokového traktu levé komory
- hemodynamická nestabilita (dekompenzované srdeční selhání, … )
- astma bronchiale a tendence k bronchospazmu
- myastenia gravis
- těhotenství a laktace

Příprava pacienta před vyšetřením:
48 hodin před vyšetřením nesmí pacient požít léky obsahující methylxantinové deriváty - kofein(Ataralgin, Coldrex, Panadol, Valetol … , theofylin (Syntophyllin, Theoplus, Afonilum, Euphyllin … ), theobromin
24 hodin před vyšetřením vyřadit z potravy kávu, čaj, kakao, guaranu, čokoládu, kolu, banány.

Kalciové blokátory - vysadit na 1-2 dny, s delším biologickým poločasem (amlodipin, barnidipin) alespoň 5-6 dní.
Nitráty - vysadit na 12-24 hodin.
V případě užívání perorálního léku obsahující dipyridamol /Aggrenox/ je nutno jej vysadit na 24 hodin. (betablokátory není nutné vysazovat.)Poučení pacienta o možné nutnosti provedení SPECT na oddělení nukleární medicíny ještě následující den (již bez podání farmaka); v případě posuzování reverzibility event. patol. nálezu.

___________________________

Scintigrafie mozkové perfuse:
Aplikace 99mTc zn. HMPAO, vyšetření metodou SPECT trvá asi 90minut. Nelze provést u neklidných nemocných. Indikace: detekce poruch perfuse, epilepsie, dif. dg. demencí, trauma a subarachnoidální krvácení, stanovení mozkové smrti.

___________________________

Lokalizační diagnostika sentinelové uzliny:
Vyhledávání sentinelové lymfatické uzliny, tj.uzliny, která může být infiltrována nádorovými buňkami šířícími se z nádoru lymfatickými cestami. Do okolí tumoru se aplikuje malé množství radiokoloidu , který se šíří lymfatickými cestami a vychytá se v nejbližších uzlinách, které působí jako filtr. Asi za 30 minut po aplikaci se provádí vyšetření pod gamakamerou, poloha zobrazených lymfatických uzlin se zakreslí na kožním povrchu ve 2 kolmých rovinách. 2. den během vlastního chirurgického výkonu se provede tzv. radiačně navigovaná chirurgie -vyhledají se a odstraní uzliny značené radiokoloidem pomocí malé detekční gama sondy. Indikace : nádory prsu, kožní a gynekologické nádory, nádory penisu, nádory střev a žaludku. Cílem je odstranit nejen nádor, ale i další tkáně, které by mohly být postiženy nádorovým rozsevem, určit rozsah národového postižení s přímým dopadem na radikálnost léčby.