na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   Onkologie   /   Informace pro pacienty

Navigace na stránce

Informace pro pacienty

Evropský kodex proti rakovině

Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.

EVROPSKÝ KODEX PROTI RAKOVINĚ
(3. verze)
Celkový zdravotní stav lze zlepšit a předejít některým onemocněním na rakovinu, když si osvojíme zdravější životní styl.

 1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti nekuřáků.

 2. Vyvarujte se obezitě.

 3. Denně vykonávejte nějakou fyzicky náročnou činnost .

 4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.

 5. Jestliže pijete alkoholické nápoje, ať již pivo, víno nebo destiláty, snižte spotřebu na dva nápoje denně, jste-li muž, a na jeden, jste-li žena.

 6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon rychle se spálit, musí se preventivně chránit během celého života.

 7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice Státního ústavu radiační ochrany a příslušné hygienické normy.

  Existují programy veřejného zdravotnictví s preventivním zaměřením s cílem zabránit vzniku rakoviny nebo zvýšit pravděpodobnost jejího vyléčení.
   

 8. Ženy od 25 let by se měly zúčastnit skríningu děložního hrdla v rámci programů se zajištěnou kontrolou kvality, která je v souladu s Evropskými doporučeními pro hodnocení kvality skríningu děložního hrdla.

 9. Ženy od 50 let by se měly zúčastnit mamárního skríningu v rámci programů se zajištěnou kontrolou kvality, která je v souladu s Evropskými doporučeními pro hodnocení kvality mamárního skríningu.

 10. Ženy a muži nad 50 let by se měli zapojit do skríningu tlustého střeva a konečníku v
  programech se zajištěnou kontrolou kvality.

 11. Zúčastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.