Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Otvíráme ortopedickou ambulanci na žďárské poliklinice

10. 11. 2011

Každý čtvrtek mají nyní pacienti ze Žďárska možnost navštívit ortopedickou ambulanci, ve které jim s jejich problémy poradí primář novoměstské ortopedie Jaromír Chroustovský. Jde o endoprotetickou konzultační ambulanci, která bude fungovat každý čtvrtek na žďárské poliklinice od 13.00 do 15.30. Provoz ambulance bude zahájen 10. listopadu.

Nemocnice Nové Město na Moravě se rozhodla zřídit ve Ždáře nad Sázavou v areálu polikliniky specializovanou ortopedickou konzultační ambulanci se zaměřením na artrozu velkých kloubů. Převážná část starších pacientů přichází právě s tímto postižením do našich ambulancí. Toto onemocnění omezuje pohybovou aktivitu, působí bolest při nenávratných změnách kloubních a konservativní léčba má svá omezení. Závažné postižení lze řešit prakticky jedině operační cestou. Protože implantace totální náhrady kloubní je velkým zásahem do organismu, měla by být jeho indikace důkladně zvážena a s pacientem konzultována. Z vlastí praxe musím přiznat, že při běžném ambulantním provozu často nemáme dostatek času k podrobnému vysvětlení celého problému a seznámení s možnosti řešení. Za podpory kraje Vysočina tak zřizujeme výše zmíněnou konsultační ambulanci, která by měla tento nedostatek alespoň částečně kompenzovat. Tímto krokem chceme rozšířit nabídku našich služeb v našem regionu a přispět tak k lepší dostupnosti péče a informovanosti pacientů. Naším cílem je nabídnout kvalitní péči nejen nemocniční ale i následnou ve formě poskytování rehabilitačního pobytu po operaci. Máme zajištěnu velmi dobrou spolupráci s rehabilitačním ústavem Luže-Košumberk, Brandýsem nad Orlicí a Jevíčkem, kde zajišťujeme pooperační rekonvalescenci pro naše pacienty. Z hlediska technického provedení používáme osvědčené implantáty domácích i zahraničních výrobců. V rámci klinické studie spolupracujeme na vývoji instrumentaria pro implantaci endoprotéz. Pro přesnější umístění implantátu již řadu let používáme při operaci počítačovou navigaci. Naší snahou je též co nejmenší zátěž pacienta krví cizích dárců, proto využíváme možnosti autotransfuze (vlastní krev odebraná před operací), nebo rekuperace, kdy krev ztracená bezprostředně po operaci je pacientu okamžitě navrácena. Podařilo se nám též zkrátit čekací doby k operaci. V současné době naši pacienti čekají 3 - 4 měsíce na totální náhradu kolene i kyčle. Provoz ambulance bude zahájen 10. listopadu ve 2. patře polikliniky každý čtvrtek v ordinační době od 13.00 – 15.30 hodin bez nutnosti objednání a doporučení. Provoz ortopedické ambulance v nemocnici v Novém Městě na Moravě probíhá nadále bez omezení v plném rozsahu dosud poskytovaných služeb. MUDR. Chroustovský Jaromír prim. ortop. oddělení nemocnice Nové Město na Moravě