Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Rozšíření vyšetření antigenů

8. 9. 2014

V rámci flexibilního rozsahu akreditace pro metodu SOPV-03 Imunohistochemická vyšetření antigenů rozšířila laboratoř patologicko-anatomického oddělení spektrum imunohistochemických vyšetření.

Jde o následující antigeny/protilátky:
Synaptofysin - neuroendokrinní marker,
Společný leukocytární antigen (LCA) - marker lymfoidních buněk a nádorů z lymfoidních buněk (lymfomů),
Androgen receptor (AR) - zaveden do mamárního panelu vedle detekce estrogenového a progesteronového receptoru, jeho pozitivita je spojována s lepší prognózou pacientek a v budoucnu se očekává i možný prediktivní charakter tohoto vyšetřenní u AR+ triple negativních mamárních karcinomů. AR je také pozitivní u metastáz prostatického karcinomu.