na úvod  /   Oddělení nemocnice   /   TRN oddělení   /   O oddělení

Navigace na stránce

O oddělení

Vedoucí lékař: MUDr. Jana Vacovská

566 801 820

Ambulance pro nemoci plicní a tuberkulózu
V ambulanci pro nemoci plicní a tuberkulózu jsou vyšetřováni, léčeni a sledováni pacienti s plicními chorobami. Je zde poskytována kontinuální péče v návaznosti na jiná odborná pracoviště.
Spektrum péče:
- Pneumologická a ftizeologická vyšetření (komplexní, cílená, kontrolní)
- Komplexní funkční vyšetření (spirometrie, bodypletysmografie, plicní difúze, okluzní tlaky, měření dechového úsilí P0.1, P0.1max, Closing volume, bronchodilatační test, 6 MWT, BODE skóre)
- Stanovení FeNO ve vydechovaném vzduchu
- Kyslíkový test
- Konziliární vyšetření
- Ambulantní infúzní terapie
- Odběry na biochemická, hematologická, serologická, cytologická, mikrobiologická, mykologická, mykobakteriologická, histologická, imunohistochemická a imunofenotypizační vyšetření
- Inhalační terapie
- Bronchoskopická vyšetření (výplachy z bronchů, bronchiální a transbronchiální biopsie, BAL, biopsie pro histologické vyšetření)
- Preventivní prohlídky zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí
- Dohled nad pacienty s domácí oxygenoterapií
- Kalmetizace (očkování proti TBC)