Facebook NNM Facebook NNM CZ DE EN

na úvod  /  

Navigace na stránce

Aktuality - detail

Vyšetření antigenů

3. 6. 2014

V rámci flexibilního rozsahu akreditace pro metodu SOPV-03 Imunohistochemická vyšetření antigenů rozšířila laboratoř patologicko-anatomického oddělení spektrum IHC vyšetření o následující antigeny/protilátky:
CD3 - detekce T-lymfocytů ve tkáních, diagnostika refrakterní coeliakie,
CD8 - diagnostika refrakterní coeliakie,
CD20 - detekce L-lymfocytů ve tkáních.