COVID-19

na úvod  /   COVID-19

Navigace na stránce
na úvod COVID-19

COVID-19

English Deutch Russian Italiano Francaise

BYL JSEM V OBLASTI S VÝSKYTEM NOVÉHO KORONAVIRU A MÁM PROJEVY RESPIRAČNÍ INFEKCE (TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST)

Rizikové oblasti nákazy novým koronavirem: celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko (další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace)

 • Pokud jste doma, nikam zbytečně nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
 • Při kašli si zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře, případně infekční ambulanci Nemocnice Nové Město na Moravě, telefon: 566 801 396 nebo 566 801 399
 • Při akutním zhoršení stavu MIMO pracovní dobu (výrazná dušnost, porucha vědomí) telefonicky kontaktujte Urgentní příjem Nemocnice Nové Město na Moravě (566 801 850)
 • Pokud jste pozváni k vyšetření k lékaři, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL JSEM V OBLASTI S VÝSKYTEM NOVÉHO KORONAVIRU A NEMÁM PROJEVY RESPIRAČNÍ INFEKCE (TEPLOTA, KAŠEL NEBO DUŠNOST):

 • V případě nejasností kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (KHS) na tel. 567 564 551, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních
 • Po celou případnou inkubační dobu (14 dnů od možné nákazy) zůstaňte nejlépe doma, omezte zbytečný kontakt s ostatními lidmi
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky praktického lékaře, případně lékaře infekční ambulance Nemocnice Nové Město na Moravě (566 801 396 nebo 566 801 399)
 • Pokud jste pozváni k vyšetření k lékaři, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!
 • Při akutním zhoršení stavu MIMO pracovní dobu (výrazná dušnost, porucha vědomí) telefonicky kontaktujte Urgentní příjem Nemocnice Nové Město na Moravě (566 801 850)

 

 

 

ikona English

I HAVE BEEN TO A REGION WHERE THE NEW CORONAVIRUS WAS FOUND AND I DO HAVE SYMPTOMS OF RESPIRATORY INFECTION (A TEMPERATURE, A COUGH OR BREATHLESSNESS)

Regions posing a risk of infection with the new coronavirus: the whole of mainland China, Northern Italy – Lombardy, Venetia, South Korea, Iran, Japan (other affected regions according to the constantly changing epidemiological situation).

 • If you are at home, don’t go anywhere if you don’t have to. Avoid contact with other people
 • Wash your hands frequently with soap and water. Alternatively use an alcohol-based disinfectant.
 • Cover your mouth and nose with a disposable tissue when you cough, or use your sleeve, not your hand!!!
 • Contact your GP during working hours or the outpatient clinic for infectious diseases at the Hospital in Nové Město na Moravě by telephone on +420 566 801 396 or +420 566 801 399.
 • If your condition deteriorates acutely OUTSIDE of working hours (serious breathlessness or loss of consciousness) contact urgent admissions at the Hospital in Nové Město na Moravě by telephone (+420 566 801 851).
 • If the doctor asks you to come in for examination, do not travel by public transport. If possible, wear a face mask!
ikona English

I HAVE BEEN TO A REGION WHERE THE NEW CORONAVIRUS WAS FOUND AND I DO NOT HAVE SYMPTOMS OF RESPIRATORY INFECTION (A TEMPERATURE, A COUGH OR BREATHLESSNESS)

 • In the event of any doubt, contact the office of the anti-epidemic department of the Regional Hygiene Station for the Vysočina Region based in Jihlava by telephone on +420 567 564 551. They will decide on the appropriate anti-epidemic measures.
 • Ideally stay home for the whole potential incubation period – 14 days from possible infection and avoid needless contact with other people.
 • Wash your hands frequently with soap and water. Alternatively use an alcohol-based disinfectant.
 • If any symptoms arise such as a temperature, a cough or breathlessness, contact your GP during working hours or a doctor at the outpatient clinic for infectious diseases at the Hospital in Nové Město na Moravě by telephone on +420 566 801 396 or +420 566 801 399.
 • If the doctor asks you to come in for examination, do not travel by public transport. If possible, wear a face mask!!
 • If your condition deteriorates acutely OUTSIDE of working hours (serious breathlessness or loss of consciousness) contact urgent admissions at the Hospital in Nové Město na Moravě by telephone (+420 566 801 851).

 

 

 

ikona Deutch

ICH WAR IN EINEM CORONAVIRUS-RISIKOGEBIET UND HABE SYMPTOME EINER INFEKTION DER ATEMWEGE (FIEBER, HUSTEN ODER ATEMBESCHWERDEN)

Coronavirus-Risikogebiete: ganzes China-Festland, Norditalien – Lombardei, Venetien, Südkorea, Iran, Japan (weitere betroffene Gebiete gemäß der sich ändernden epidemiologischen Situation).

 • Wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie lieber nicht aus. Meiden Sie Kontakte mit anderen Menschen.
 • Waschen Sie Ihre Hände oft mit Seife und Wasser. Gegebenenfalls können Sie Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis benutzen.
 • Beim Husten halten Sie sich ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase oder Ihren Ärmel, nicht Ihre Hände!!!
 • Kontaktieren Sie telefonisch während der Arbeitszeit Ihren Hausarzt oder eventuell die Infektionsambulanz des Krankenhauses Nové Město na Moravě, Telefon: +420 566 801 396 oder +420 566 801 399.
 • Bei akuter Verschlechterung des Zustands AUSSERHALB der Arbeitszeit (große Atembeschwerden, Bewusstseinsstörung) kontaktieren Sie telefonisch den Ambulanzdienst des Krankenhauses Nové Město na Moravě (+420 566 801 851).
 • Wenn Sie zu einer ärztlichen Untersuchung eingeladen wurden, benutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn möglich, tragen Sie Mundschutz!
ikona Deutch

ICH WAR IN EINEM CORONAVIRUS-RISIKOGEBIET UND HABE KEINE SYMPTOME EINER INFEKTION DER ATEMWEGE (FIEBER, HUSTEN ODER ATEMBESCHWERDEN)

 • Bei Unklarheiten kontaktieren Sie telefonisch die antiepidemiologische Abteilung der Hygienischen Station des Bezirks Vysočina mit Sitz in Jihlava (KHS) unter der Telefonnummer +420 567 564 551, die über die entsprechenden antiepidemiologischen Maßnahmen entscheidet .
 • Während der ganzen eventuellen Inkubationszeit – 14 Tage nach der möglichen Ansteckung – sollten Sie zu Hause bleiben und unnötige Kontakte mit anderen Menschen vermeiden.
 • Waschen Sie Ihre Hände oft mit Seife und Wasser. Gegebenenfalls können Sie Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis benutzen.
 • Wenn Symptome wie z. B. Fieber, Husten, Atembeschwerden auftreten, kontaktieren Sie telefonisch Ihren Hausarzt, ggf. die Infektionsambulanz des Krankenhauses Nové Město na Moravě, Telefon: +420 566 801 396 oder +420 566 801 399.
 • Wenn Sie zu einer ärztlichen Untersuchung eingeladen wurden, benutzen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn möglich, tragen Sie Mundschutz!
 • Bei akuter Verschlechterung des Zustands AUSSERHALB der Arbeitszeit (große Atembeschwerden, Bewusstseinsstörung) kontaktieren Sie telefonisch den Ambulanzdienst des Krankenhauses Nové Město na Moravě (+420 566 801 851).

 

 

 

ikona Russian
ikona Russian

 

 

 

ikona Italiano

HO VISITATO LA ZONA COLPITA DAL NUOVO CORONAVIRUS E PRESENTO I SINTOMI DI UN’INFEZIONE RESPIRATORIA (FEBBRE, TOSSE O RESPIRO AFFANNOSO)

Le zone a rischio di infezione dal nuovo coronavirus sono tutta la Cina continentale, l’Italia settentrionale (Lombardia e Veneto), la Corea del Sud, l’Iran e il Giappone (più altre zone colpite a seconda della situazione epidemiologica in continuo mutamento).

 • In caso di soggiorno a casa, non uscire fuori senza necessità ed evitare contatti con altre persone.
 • Lavare spesso le mani con acqua e sapone ed eventualmente usare disinfettanti a base alcolica.
 • In caso di tosse o di starnuto usare un fazzoletto monouso, o eventualmente il gomito interno, per coprire la bocca e il naso. E’ sconsigliato farlo con le mani nude!!!
 • Nell’orario di lavoro contattare per telefono il proprio medico generico, o eventualmente l’Ambulatorio di malattie infettive presso l’Ospedale di Nové Město na Moravě, tel. +420 566 801 396, +420 566 801 399.
 • Al di fuori dell’orario di lavoro e in caso di sintomi acuti (respiro molto affannoso o perdite dei sensi) contattare per telefono il Reparto di medicina d’urgenza presso l’Ospedale di Nové Město na Moravě, tel. +420 566 801 851.
 • Per visitare il medico non usare il trasporto pubblico e indossare se possibile una mascherina!
ikona Italiano

HO VISITATO LA ZONA COLPITA DAL NUOVO CORONAVIRUS E NON PRESENTO I SINTOMI DI UN’INFEZIONE RESPIRATORIA (FEBBRE, TOSSE O RESPIRO AFFANNOSO):

 • In dubbio, contattare per telefono l’Unità operativa del Reparto antiepidemiologico del Servizio igiene e sanità pubblica della Regione Vysočina con sede a Jihlava (KHS) che adotterà i rispettivi provvedimenti antiepidemiologici, tel. +420 567 564 551.
 • Rimanere preferibilmente a casa ed evitare contatti non necessari con altre persone per tutto il periodo di incubazione (14 giorni) a partire dall’eventuale contagio.
 • Lavare spesso le mani con acqua e sapone ed eventualmente usare disinfettanti a base alcolica.
 • In caso di sintomi sospetti (ad es. febbre, tosse o respiro affannoso) contattare per telefono il proprio medico generico, o eventualmente l’Ambulatorio di malattie infettive presso l’Ospedale di Nové Město na Moravě, tel. +420 566 801 396, +420 566 801 399.
 • Per visitare il medico non usare il trasporto pubblico e indossare se possibile una mascherina!
 • Al di fuori dell’orario di lavoro e in caso di sintomi acuti (respiro molto affannoso o perdite dei sensi) contattare per telefono il Reparto di medicina d’urgenza presso l’Ospedale di Nové Město na Moravě, tel. +420 566 801 851.

 

 

 

ikona Francaise

J’AI SEJOURNE DANS UNE RÉGION FOYER D’INFECTION DU NOUVEAU CORONAVIRUS ET J’AI DES SYMPTOMES D’INFECTION RESPIRATOIRE (FIÈVRE, TOUX OU DYSPNÉE)

Les régions à risques d’infection par le nouveau coronavirus sont : l’ensemble de la Chine continentale, le nord de l’Italie – Lomabrdie et Vénétie – la Corée du Sud, l’Iran, le Japon (les autres régions touchées en fonction de l’évolution de la situation épidémologique).

 • Si vous êtes à votre domicile, ne sortez pas de chez vous si cela n’est pas indispensable. Evitez les contacts avec les autres gens.
 • Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon. Eventuellement utilisez des produits désinfectants à base d’alcool.
 • Toussez ou éternuez dans le creux de votre coude ou d’une manche au lieu de mettre votre main devant la bouche, utilisez un mouchoir en papier!!!
 • Contactez par téléphone votre médecin durant les heures de travail, éventuellement le service d’urgence pour les maladies infectieuses de l’hôpital Nemocnice Nové Město na Moravě, téléphone: +420 566 801 396 ou +420 566 801 399.
 • En cas d’aggravation rapide de votre état EN DEHORS des heures de travail (difficultés respiratoires marquées, trouble de la conscience), contactez par téléphone le service d’urgence de l’hôpital Nemocnice Nové Město na Moravě (+420 566 801 851).
 • Si vous êtes convoqué pour une consultation chez le médecin, ne prenez pas les transports en commun. Si cela est possible, portez un masque de protection!
ikona Francaise

J’AI SEJOUNE DANS UNE RÉGION FOYER D’INFECTION DU NOUVEAU CORONAVIRUS ET JE N’AI PAS DE SYMPTOMES D’INFECTION RESPIRATOIRE (FIÈVRE, TOUX OU DYSPNÉE)

 • En cas de doute, contactez par téléphone le département antiépidémies de la KH (Krajská hygienická stanice – Station hygiénique régionale) de la Région de Vysočina, qui siège à Jihlava au numéro de téléphone +420 567 564 551, qui décidera des éventuelles mesures antiépidémiques adaptées.
 • Durant la totalité de l’éventuelle durée d’incubation – 14 jours – à compter de la possible contamination, le mieux est de rester chez vous et de limiter autant que possible les contacts avec les gens.
 • Lavez-vous souvent les mains avec de l’eau et du savon. Eventuellement utilisez des produits désinfectants à base d’alcool.
 • Si des symptomes comme de la fièvre, une toux, des difficultés respiratoires apparaissent, contactez par téléphone votre médecin, éventuellement le médecin du service d’urgence pour les maladies infectieuses de l’hôpital Nemocnice Nové Město na Moravě, au +420 566 801 396 ou +420 566 801 399.
 • Si vous êtes convoqué pour une consultation chez le médecin, ne prenez pas les transports en commun. Si cela est possible, portez un masque de protection!
 • En cas d’aggravation rapide de votre état EN DEHORS des heures de travail (difficultés respiratoires marquées, trouble de la conscience), contactez par téléphone le service d’urgence de l’hôpital Nemocnice Nové Město na Moravě (+420 566 801 851).